Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Regio finanțează construirea unei noi grădinițe în municipiul Câmpina

Joi, 1 aprilie 2021, Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături de Ioan-Alin Moldoveanu, primarul municipiului Câmpina, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe în Municipiul Câmpina”, în cadrul Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 10 - „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 - „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul specific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Operațiunea A - Învățământul antepreșcolar și preșcolar.

Primăria Municipiului Câmpina din județul Prahova a primit fonduri Regio pentru asigurarea unei educații de calitate și atractivă, în vederea creșterii ratei de participare a populației în învățământul preșcolar, prin construirea și dotarea adecvată a unei grădinițe în Municipiul Câmpina, în care vor desluși tainele învățăturii 80 de mici școlari.

Proiectul va fi implementat în 70 de luni, în perioada 1 martie 2018 – 31 decembrie 2023 și are un buget cu o valoare totală de 5.588.997,73 lei, din care aproape 2,44 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 373 de mii de lei este finanțarea de la Bugetul Național, iar aproape 2,78 milioane de lei este contribuția municipalității câmpinene.

Până la această dată, în cadrul Obiectivului specific 10.1.A, unde au putut fi depuse proiecte pentru îmbunătățirea infrastructurii pentru învățământul antepreșcolar și preșcolar, s-au transmis 21 de aplicații în valoare totală de 150,5 milioane de lei, ce au solicitat 119,5 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 20 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de aproape 147 de milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 117,47 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost transmise până acum 2.097 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,43 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de 14,34 miliarde de lei. Pentru 807 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de aproape 84 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 7,14 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Prahova au transmis 556 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de aproape 5,58 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de peste 3,83 miliarde de lei. Pentru 202 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de peste 1,83 miliarde de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare de aproximativ 1,55 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.