Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Reabilitarea Poştei Vechi din Călăraşi - primul proiect finanţat prin POR în regiunea Sud Muntenia!

3-1498056804.jpg

Astăzi, 21 iunie, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, dr ing. Liviu Muşat, împreună cu primarul municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin, au semnat primul contract de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020!

Primul proiect de la nivelul regiunii Sud Muntenia care va primi finanţare în cadrul POR este „Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric POŞTA VECHE din municipiul Călăraşi”, pentru care Municipiul Călăraşi, în calitate de beneficiar, va primi fonduri nerambursabile de peste 9,8 milioane de lei.

Înaintea semnării contractului, directorul ADR Sud Muntenia, dr ing. Liviu Muşat, a declarat următoarele:

„Ne bucurăm că astăzi semnăm primul contract de finanţare din regiunea Sud Muntenia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 chiar în municipiul Călăraşi. Acest proiect este unul de suflet, care poate contribui la creşterea atractivităţii municipiului reşedinţă de judeţ din punct de vedere turistic.

După cum ştiţi, Programul Operaţional Regional nu a avut deloc un start uşor. Iată suntem la mai bine de doi ani de la începutul exerciţiului financiar 2014 – 2020, dar contractul pe care îl semnăm acum, primul de la nivelul regiunii noastre, va deschide o nouă etapă, care va însemna practic o avalanşă de contracte, ce vor demara în această vară. Suntem convinşi atât noi, în calitate de Organism Intermediar POR, cât şi aplicanţii din Sud Muntenia, că vom recupera din această întârziere, astfel încât într-un timp cât mai scurt să demarăm investiţiile pentru care au fost depuse proiecte importante spre a fi finanţate cu fonduri europene.

Până în prezent, la nivelul regiunii Sud Muntenia avem depuse în cadrul programului proiecte de peste 1,65 miliarde de lei, alocarea totală regională fiind de peste 2,7 miliarde de lei.”

Proiectul de restaurare a monumentului istoric a fost depus spre finanţare în luna iulie a anului trecut în cadrul Axei prioritare 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”.

Conform cererii de finanţare, implementarea proiectului are o durată de 44 de luni, timp în care se vor realiza lucrări de restaurare şi consolidare a monumentului istoric de importanţă naţională „Poşta Veche”, având ca obiectiv creşterea atractivităţii turistice a municipiului Călăraşi, prin protejarea şi punerea în valoare a acestui edificiu dovadă a identităţii culturale locale.

Valoarea totală a contractului este de 11.552.163,47 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 11.542.583,63 lei (9.811.196,09 lei – fonduri europene; 1.500.535,87 lei – fonduri din bugetul naţional), cofinanţarea eligibilă a beneficiarului de 230.851,67 lei, iar valoarea neeligibilă, inclusiv TVA, este de 9.579,84 lei.

Clădirea aflată în centrul vechi al urbei datează din anii 1904 – 1905, arhitectura acesteia fiind reprezentativă pentru sfârşitul secolului al XIX-lea, caracterizând o societate românească aflată într-o perioadă de dezvoltare, influenţată de formele de manifestare ale culturii occidentale.

Monumentul istoric, reprezentativ prin stilul arhitectural neoclasic specific acelor timpuri, va deveni prin acest proiect un centru cultural, unde turiştii şi locuitorii municipiului deopotrivă vor afla informaţii privind istoria meleagurilor călărăşene, vor avea acces la biblioteci online şi, nu în ultimul rând, vor avea posibilitatea de a participa la evenimente şi workshop-uri pe teme culturale. De asemenea, în acest spaţiu inedit vor exista oportunităţi pentru dobândirea şi dezvoltarea abilităţilor practice, prin ateliere foto-video, de tradiţii locale sau de pictură/gravură etc..

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.