Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Programul Operaţional Regional s-a lansat oficial în Regiunea Sud Muntenia

Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinÈ›elor, Anna Horváth, Directorul General al AutorităÈ›ii de Management pentru Programul OperaÈ›ional Regional din cadrul aceluiaşi minister, Gabriel Friptu, Preşedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Vasile Silvian Ciupercă si Directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, au lansat astăzi oficial la Călăraşi la nivelul Regiunii Sud Muntenia, Programul OperaÈ›ional Regional. Astfel 631,6 milioane de Euro devin disponibile pentru această regiune pentru perioada 2007 - 2013.

 

Evenimentul face parte dintr-o serie de opt evenimente similare care se desfăşoară în toate regiunile de dezvoltare ale României în perioada septembrie - noiembrie a.c. şi a prilejuit o întâlnire a reprezentanÈ›ilor Ministerului şi ADR Sud Muntenia cu potenţialii beneficiari de finanţare prin Programul Operaţional Regional care au avut astfel ocazia de a afla detalii concrete despre oportunităÈ›ile deschise de către POR pentru regiunea lor.

 

"Ministerul nostru a depus toate eforturile pentru ca acest program, extrem de important pentru România, să fie lansat la timp, fără întârzieri, astfel încât fondurile să fie cheltuite în perioada următoare cât mai eficient şi transparent. Principiile care au stat la baza pregătirii mecanismelor de funcţionare a programului au vizat descentralizarea, parteneriatul  şi o abordare calitativă, nu doar cantitativă. Pentru a îmbunătăţi capacitatea autorităţilor locale de a absorbi  fondurile alocate prin Programul Operaţional Regional, am finanţat şi vom finanţa în continuare de la bugetul de stat pregătirea unor proiecte a căror valoare va acoperi aproximativ 50% din suma alocărilor pe regiuni pentru perioada 2007 - 2013. Având în vedere că Programul Operaţional Regional este cel mai descentralizat ca decizie a proiectelor ce urmează să fie finanţate, succesul în maratonul absorbţiei depinde în mare măsură de capacitatea beneficiarilor acestor fonduri ", a declarat Secretarul de Stat, Anna Horváth cu ocazia lansării.
"Aproximativ 1500 de proiecte aşteaptă să primească finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional. Autorităţile publice locale din regiunea Sud Muntenia deja au pregătit un portofoliu de proiecte iar pe axa 2, Domeniul de intervenţie 2.1 a fost depus primul proiect încă din data de 15 octombrie. Sperăm să absorbim toate fondurile alocate deoarece există o mare nevoie de finanţare pentru dezvoltarea echilibrată a regiunii noastre", a declarat Directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat cu aceeaşi ocazie.

 

Programul OperaÈ›ional Regional (POR) reprezintă programul prin care Uniunea Europeană finanÈ›ează proiecte locale şi regionale în România în perioada 2007-2013. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia va contribui la implementarea acestui program în Regiunea Sud Muntenia, aşa cum a fost stabilit prin Acordul Cadru privind delegarea atribuţiilor de la Minister (în calitate de Autoritate de Management) la ADR Sud Muntenia (în calitate de Organism Intermediar pentru POR).

 

POR finanţează proiecte care vor contribui la modernizarea celor opt regiuni de dezvoltare ale ţării prin investiţii publice în dezvoltare urbană, în infrastructura de transport, socială, de afaceri şi  infrastructura turistică, pe următoarele axe prioritare de dezvoltare: Sprijinirea dezvoltării  durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere (Axa 1), Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale(Axa 2),  Îmbunătăţirea infrastructurii sociale (Axa 3), Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi  local (Axa 4),     Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului (Axa 5),    Asistenţă tehnică (Axa 6)

 

Pentru mai multe informaţii despre POR accesaţi: www.inforegio.ro, www.mdlpl.ro  şi www.adrmuntenia.ro

 

Contact:
Daniela Traian, Şef birou comunicare, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, tel 0728.026.713, fax: 0242.313.167  e-mail comunicare@adrmuntenia.ro,
Raluca Norel, Consilier presă, Biroul de Presă al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinÈ›elor, tel: 0749.196.171, e-mail: raluca.norel@mdlpl.ro