Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Procesul de evaluare a cererilor de finanţare depuse de microîntreprinderi în cadrul POR 2014 – 2020 rămâne suspendat

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a emis Instrucţiunea nr. 16/29.09.2016, referitoare la derularea etapei de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii (CAE) cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1/Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor în domeniile competitive (2.1A - Microîntreprinderi).

Măsura a fost luată ca urmare a faptului că sistemul electronic MySMIS (modulul dedicat evaluării proiectelor) nu poate asigura, în continuare, derularea în condiţii corespunzătoare a etapei de verificare CAE. Procesul de evaluare este suspendat până la data soluţionării disfuncţionalităţilor constatate.

Instrucţiunea poate fi consultată pe website-ul nostru: http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014 – 2020 > Instrucţiuni, http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiuneampornr16din29092016.pdf.