Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Primul contract pentru modernizarea infrastructurii rutiere din Sud Muntenia, finanţat prin POR!

5-1501753233.jpg

Judeţul Călăraşi a devenit primul beneficiar de la nivelul regiunii Sud Muntenia care a obţinut fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional pentru modernizarea drumurilor judeţene!

Astăzi, 3 august, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, dr ing. Liviu Muşat, împreună cu preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, au semnat primul contract de finanţare pentru modernizarea infrastructurii rutiere de la nivelul regiunii noastre, prin Programul Operaţional Regional.

Proiectul „Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene DJ 402, tronson DN4 - Curcani - Măriuţa - limită judeţ Ialomiţa, Km 0 + 000 - Km 53 + 700, şi DJ 302, tronson DN3 - Belcigatele - Măriuţa - limita de judeţ Ialomiţa, Km 0 + 000 - Km 15 + 365” este finanţat în cadrul Axei prioritare 6 „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională”, Prioritatea de investiţii 6.1 „Stimularea mobilităţii regionale, prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.

Primul contract de finanţare POR din Sud Muntenia, semnat pentru modernizarea infrastructurii rutiere, este implementat în parteneriat de către Judeţul Călăraşi (în calitate de lider de proiect), comunele Curcani, Luica, Nana, Sohatu, Săruleşti, Tămădău Mare, Belciugatele şi Oraşul Fundulea.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 128.868.255,92 lei, din care 125.788.430,89 lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă solicitată, iar 2.700.000 de lei este cofinanţarea beneficiarului.

Prin acest proiect se urmăreşte creşterea gradului de accesibilitate în zonele rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T, prin modernizarea şi reabilitarea celor două drumuri judeţene de pe teritoriul judeţului Călăraşi – DJ 402 şi DJ 302 -, ce vor deservi peste 24 de mii de persoane, asigurându-se astfel accesul la coridoarele TEN-T.

Cu ajutorul financiar POR se vor realiza lucrări de modernizare şi reabilitare a aproximativ 62 de kilometri de drumuri judeţene, conducând astfel la reducerea timpului de călătorie pe DJ 402 şi DJ 302 cu 40% şi, totodată, la creşterea siguranţei circulaţiei rutiere pe cele două tronsoane de drum vizate prin proiect cu 15%. Perioada de implementare a proiectului este de 47 de luni de la data semnării contractului de finanţare.

În cadrul celor două apeluri deschise pentru Prioritatea de investiţii 6.1, toate cele şapte judeţe ale regiunii Sud Muntenia au depus proiecte pentru modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere judeţene. Harta cu cele trei trasee de drumuri judeţene din regiunea noastră propuse pentru finanţare prin POR, care totalizează peste 330 de kilometri lungime, a fost anterior aprobată de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Menţionăm că prioritizarea acestor drumuri judeţene s-a realizat ţinând cont de legăturile la magistrala de transport TEN-T şi, de asemenea, de Masterplanul General de Transport al României. Prin această linie de finanţare, regiunii noastre îi sunt alocate fonduri nerambursabile în valoare de peste 125 de milioane de euro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru POR şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare – tel.: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.