Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Primul contract pentru modernizarea infrastructurii rutiere din județul Argeș, finanțat prin POR!

În data de 15 decembrie, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, dr ing. Liviu Muşat, împreună cu președintele Consiliului Județean Argeș, Constantin Dan Manu, au semnat contractul de finanțare pentru unul dintre cele mai importante proiecte pentru infrastructura de transport rutier din Argeș, denumit „Modernizare DJ 504, limita jud. Teleorman – Popești – Izvoru – Recea – Cornățel – Vulpești (DN65A), Km 110 + 700 – 136 + 695, L = 25, 995 km, com. Popești, Izvoru, Recea, Buzoești, jud. Argeș”. Acesta este primul proiect pentru modernizarea drumurilor județene din Argeș finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020.

Proiectul, realizat în parteneriat de către Județul Argeș (în calitate de lider de proiect) și comunele Popești, Izvoru, Recea şi Buzoești, va primi finanțare nerambursabilă în cadrul Axei prioritare 6 „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiţii 6.1 „Stimularea mobilității regionale, prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 82.687.293,84 lei, din care 80.848.922,92 lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă solicitată, iar 1.649.978,02 lei este cofinanţarea beneficiarului.

Prin acest proiect se urmărește creșterea gradului de accesibilitate în zonele rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea și reabilitarea Drumului Județean 504, limita jud. Teleorman – Popești – Izvoru – Recea – Cornățel – Vulpești (DN65A), Km 110 + 700 – 136 + 695, L = 25, 995 km, com. Popești, Izvoru, Recea, Buzoești. Acest drum va deservi peste 12 de mii de persoane, asigurându-se astfel accesul la coridoarele TEN-T.

Cu ajutorul financiar POR se vor realiza lucrări de modernizare și reabilitare a aproximativ 26 de kilometri de drum județean, conducând astfel la reducerea timpului de călătorie și, totodată, la creșterea siguranței circulației rutiere pe tronsonul de drum vizat prin proiect. Perioada de implementare a proiectului este de 41 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

În cadrul celor două apeluri deschise pentru Prioritatea de investiții 6.1, toate cele șapte județe ale regiunii Sud Muntenia au depus proiecte pentru modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere județene. Harta cu cele trei trasee de drumuri județene din regiunea noastră propuse pentru finanțare prin POR, care totalizează peste 330 de kilometri lungime, a fost anterior aprobată de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Menționăm că prioritizarea acestor drumuri județene s-a realizat ţinând cont de legăturile la magistrala de transport TEN-T şi, de asemenea, de Masterplanul General de Transport al României. Prin această linie de finanțare, regiunii noastre îi sunt alocate fonduri nerambursabile în valoare de peste 125 de milioane de euro. Până în prezent s-au semnat contractele de finanțare pentru proiectele de modernizare de drumuri județene din județele Călărași și Dâmbovița, ce au o valoare totală de peste 340 milioane de lei, din care peste 332 de milioane de lei reprezintă valoarea totală a asistenței financiare solicitate prin POR 2014 – 2020.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru POR şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare – tel.: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.