Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Primele contracte Regio semnate în Sud – Muntenia pentru creșterea inovării în firme prin susținerea entităților de inovare și transfer tehnologic

La sfârșitul lunii martie a.c. au fost semnate primele două contracte de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1 - „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiții 1.1 „Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general”, Operațiunea C - „Investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu un ITT”. Cele două proiecte vor fi implementate de Romply Merops S.A. și SC IVI TECH MOD SRL, în municipiul Călărași, județul Călărași.

Proiectul „Dezvoltarea economiei circulare la Romply Merops S.A. prin introducerea unor produse inovative prin transfer tehnologic de la INCDCP-ICECHIM” este primul contract semnat, în această perioadă, în regiunea Sud-Muntenia, având ca obiectiv general îmbunătățirea competitivității economice a societății Romply Merops S.A. Acest lucru se va realiza prin implementarea unor  procese de inovare, ca urmare a încheierii de parteneriate cu entități specializate în activități de cercetare și inovare (C&I). De asemenea, în urma realizării proiectului, se va asimila în procesul de producție un produs nou (OSB-G), dezvoltat ca urmare a colaborării cu Centrul de Transfer Tehnologic (CTT) al Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie (ICECHIM). Totodată va lua naștere o unitate de producție de panouri speciale (OSB-G) prin dotarea cu utilaje și echipamente specifice. În același timp, cu sprijin financiar Regio, vor apărea opt noi locuri de muncă. Durata de realizare a investiției este de 27 de luni, în perioada 15 ianuarie 2021 – 31 martie 2023, iar bugetul are o valoare totală de 1.353.569,07 lei, din care peste 812 mii de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 143,36 de mii de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar aproape 398 de mii de lei reprezintă contribuția Romply Merops S.A., în calitate de beneficiar.

„Echipament inteligent pentru agricultura de precizie” este cel de-al doilea contract semnat în această perioadă în cadrul Obiectivului specific 1.1.C, în regiunea Sud - Muntenia. De această dată, beneficiarul este SC IVI TECH MOD S.R.L. din municipiul Călărași, județul Călărași. În urma implementării proiectului se urmărește creșterea inovării în cadrul firmei, prin creșterea competitivității economice, ca rezultat al dezvoltării unui produs inovativ și asociat unui proces nou de fabricare ca urmare a transferului tehnologic de la o entitate acreditată. Este vorba despre SMART-BRAZECHIP, un echipament pentru realizarea brazdelor necesare sistemelor de irigație prietenoase cu mediul, cu dotări specifice agriculturii de precizie, ce va fi fabricat printr-un proces tehnologic avansat, în sistem integrabil Industry 4.0. Investiția va fi implementată în 37 de luni, în perioada 15 decembrie 2020 – 31 decembrie 2023 și are un buget cu valoarea totală de 1.275.037,83 lei, din care peste 821 mii lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, aproape 145 de mii de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar aproximativ 309 mii de lei reprezintă contribuția beneficiarului.

Până la această dată, în cadrul priorității de investiții 1.1 C, unde au putut fi depuse proiecte pentru creșterea inovării în firme prin susținerea entităților de inovare și transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă, s-au transmis 41 de aplicații în valoare totală de 52,27 milioane de lei, ce au solicitat 38,31 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 3 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 3,88 de milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 2,87 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost transmise până acum 2.130 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,49 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de aproape 14,39 miliarde de lei. Pentru 938 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 9,45 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 7,86 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Călărași au transmis 205 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de 2,12 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de aproape 1,59 miliarde de lei. Pentru 79 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de peste 592 de milioane de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare aproximativ 500 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.