Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Prima şedinţă a Consorţiului Regional de Inovare Sud Muntenia

dsc_0689-1490793359.jpg

În data de 29 martie, ADR Sud Muntenia a organizat, la sediul din Călăraşi, prima şedinţă a Consorţiului Regional de Inovare (CRI) Sud Muntenia.

Scopul acestei prime întâlniri a fost de a analiza, de a corela, precum şi de a alcătui portofoliul de scrisori de intenţie primite de la potenţialii beneficiari, care intenţionează să depună proiecte în cadrul Axei prioritare 1 din Programul Operaţional Regional. Totodată, cu această ocazie a fost aprobat Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea consorţiului regional şi a fost avizat Documentul Cadru Regional.

Consorţiul este o structură consultativă, fără personalitate juridică, coordonat de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, care are rolul de avizare a Documentului Cadru Regional de realizare a portofoliului de proiecte aferent, pe baza scrisorilor de intenţie, precum şi monitorizarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud Muntenia în perioada 2014 – 2020.

Componenţa consorţiului este constituită din membri titulari sau supleanţi, reprezentanţi la nivel decizional, astfel: ADR Sud Muntenia, în calitate de coordonator al consorţiului, şi institute de cercetare – dezvoltare care operează în regiunea noastră, institute de învăţământ superior de stat, acreditate sau structuri de cercetare – dezvoltare ale acestora, institute, centre sau staţiuni de cercetare – dezvoltare ca instituţii publice ori de drept public din regiunea Bucureşti – Ilfov, clustere de inovare, entităţi de transfer tehnologic, companii mijlocii şi mari care au activitate de CDI, patronate care îşi desfăşoară activitatea în domeniile competitive ale Sud Munteniei, precum şi Consilii judeţene.

Rolul acestei structuri este de a emite un aviz consultativ cu privire la Documentul Cadru Regional, de a elabora un punct de vedere cu caracter consultativ cu privire la portofoliul de proiecte aferent acestuia, pe baza scrisorilor de intenţie primite de la potenţialii beneficiari care intenţionează să depună proiecte în cadrul Axei prioritare 1 „Promovarea transferului tehnologic” din cadrul Programului Operaţional Regional, precum şi de a monitoriza modalitatea de implementare a Strategiei pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia. Alocarea regională pentru Axa prioritară 1 este de peste 32 de milioane de euro, reprezentând fonduri FERD şi de la bugetul de stat.

Reamintim că până în data de 17 martie, potenţialii beneficiari, respectiv entităţile de inovare şi transfer tehnologic şi parcurile ştiinţifice, care intenţionează să aplice pentru a obţine finanţare din Axa prioritară 1 au transmis în total 17 scrisori de intenţie, dintre care cinci sunt pentru înfiinţarea/dezvoltarea de centre de informare tehnologică, două pentru oferirea de servicii de transfer tehnologic, iar 10 pentru înfiinţarea/dezvoltarea de centre de transfer tehnologic.

Acest apel deschis pentru scrisorile de intenţie, în vederea identificării expresiilor de interes din partea aplicanţilor Axei prioritare 1, a reprezentat ultima etapă din procesul de elaborare a Documentului Cadru Regional (Concept note), care a fost avizat astăzi de către Consorţiul Regional de Inovare, urmând să fie supus aprobării de Consiliul pentru Dezvoltare Regională, în şedinţa din data de 12 aprilie a.c..