Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Precizari privind domeniile de interventie 2.1, 3.1., 3.3 si 5.2.

In cazul domeniilor de interventie 2.1., 3.1., 3.3. si 5.2, pentru depunerea unei cereri de finantare in cadrul POR, Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara se vor constitui cu respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata.  Se vor aplica prevederile art. 13 alin. (1) din Legea 215/2001 cu privire la structurile de conducere ale ADI: " Asociatiile de dezvoltare intercomunitara sunt conduse de un consiliu de administratie compus din reprezentanti ai unitatilor administrativ-teritoriale componente, desemnati de consiliul local sau de consiliul judetean, la propunerea primarului, respectiv a presedintelui Consiliului Judetean, precum si la propunerea consilierilor locali si judeteni, dupa caz. Consiliul de administratie este condus de un presedinte ales cu votul majoritatii membrilor sai". ( Precizarile facute de Ministerul Internelor si Reformei Administrative pot fi gasite pe site-ul nostru la Sectiunea Programul Operational Regional- Ghidul Solicitantului).

 

In ceea ce priveste avizul Consiliului tehnic-economic aferent studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, avand in vedere prevederile legale in vigoare, acest aviz va fi prezentat numai daca aceste este eliberat in baza unor reglementari interne ale autoritatilor publice locale. Atat Grila de verificare a conformitatii administrative, Lista de verificare a cererii de finantare cat si Opisul, se vor modifica in consecinta.

 

In cazul domeniul major de interventie 3.4, in situatia in care solicitantul detine cu chirie imobilul  asupra caruia se propun lucrari de interventie, se pot propune spre finantare numai activitati prevazute prin art. 11 al Legii 50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii