Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Precizari Axa 4, Domeniul de interventie 4.3

Potrivit adresei MDLPL nr. 81262/14.04.2008, pentru Axa 4, Domeniul major de interventie 4.3, se specifica :

" Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, investitiile eligibile realizate pentru modernizarea spatiilor de productie vor include, pe langa tipurile de lucrari mentionate la Art. 3 din Lege, si categoorii de lucrari exceptate de la obligatia obtinerii autorizatiei de constructiei, respectiv cele prevazute la Art. 11 din aceeasi lege"