Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

POR 2014 – 2020: Se prelungeşte termenul de depunere a proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii de turism

axa71459593652-1480415926.jpg

Astăzi, 29 noiembrie, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru Prioritatea de investiţii 7.1 „Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice”, ce vizează amânarea termenului de închidere a apelului nr. POR/2016/7/7.1/1 până în data de 5 decembrie 2016, la finalizarea programului de lucru al Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională, în cadrul cărora se depun proiectele.

Modificarea a intervenit ca urmare a declarării, prin HG nr. 871/23.11.2016, a zilei de 2 decembrie 2016 ca fiind zi nelucrătoare pentru instituţiile publice.

În acest sens anunţăm că termenul limită de depunere a proiectelor la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia este luni, 5 decembrie, ora 17:00.

Pentru prezentul apel de proiecte, ce are la bază principiul competitivităţii, regiunea Sud Muntenia are o alocare de peste 15,63 milioane de euro.

Principalele acţiuni ce vor fi finanţate vizează activităţi ce vor fi localizate în staţiuni turistice conform prevederilor HG nr. 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Ghidul solicitantului aferent Priorităţii de investiţii 7.1 poate fi consultat pe website-ul nostru http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea dedicată POR 2014 - 2020, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/, precum şi pe pagina de Internet a programului - www.inforegio.ro.