Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

POR 2014 – 2020: S-a lansat apelul de proiecte pentru microîntreprinderi!

poscce1414738877-1464268798.jpg

Astăzi, 26 mai, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a anunţat lansarea apelului de proiecte pentru microîntreprinderi (apelul 2.1 A) în cadrul Priorităţii de investiţii 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Conform Ghidului specific, aplicanţii vor putea depune cereri de finanţare prin Prioritatea de investiţii 2.1 începând cu data de 27 iulie a.c. până pe 27 ianuarie 2017, perioada de depunere a proiectelor putând fi redusă, în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme. În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanţare se vor depune exclusiv prin aplicaţia electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis. Bugetul alocat regiunii Sud Muntenia pentru acest apel de proiecte este de 36,85 milioane de euro.

Microîntreprinderile care doresc să realizeze investiţii cu ajutorul fondurilor nerambursabile alocate prin această linie de finanţare, prin programul Regio 2014 – 2020, trebuie să asigure o cofinanţare în cuantum de minim 10% din valoarea eligibilă a proiectului. Reamintim că decizia privind introducerea contribuţiei obligatorii a beneficiarilor de 10% din cheltuielile eligibile la finanţarea proiectelor aferente Priorităţii de investiţii 2.1 a fost luată la începutul lunii martie, în cadrul şedinţei Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Regional 2014 – 2020. Această decizie a fost luată ţinând seama de experienţa finanţărilor din perioada de programare precedentă, care a evidenţiat faptul că existenţa unei contribuţii private din partea IMM-urilor pentru finanţarea unei investiţii, creşte nivelul de responsabilitate al întreprinderii în procesul de depunere, evaluare, implementare şi monitorizare a investiţiei.

Contribuţia programului pentru investiţiile private este de 90%, în limita a 200.000 de euro (sau 100.000 de euro pentru firmele care efectuează transport rutier de mărfuri pentru terţi sau contra cost). Menţionăm că această finanţare nerambursabilă se supune regulii ajutorului de minimis.

Prin această linie de finanţare sunt eligibile să beneficieze de fonduri nerambursabile europene societăţile comerciale sau societăţile cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, din spaţiul urban, înfiinţate cel mai târziu la 1 ianuarie 2015, care doresc să realizeze o investiţie în mediul urban. Acestea trebuie să nu fi avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanţare şi în anul fiscal anterior şi să fi înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare. De asemenea, solicitantul trebuie să aibă înregistrat un număr mediu de salariaţi de cel puţin 1 în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare sau la data depunerii cererii.

Totodată, anunţăm potenţialii beneficiari de fonduri nerambursabile Regio că a fost modificat Ghidul general al solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, ca urmare a unor noi reglementări europene şi naţionale, prin Ordinul nr. 755 din 25 mai 2016!

Ghidul general POR, precum şi Ghidul solicitantului aferent apelului destinat investiţiilor pentru dezvoltarea microîntreprinderilor (Prioritatea de investiţii 2.1) pot fi descărcate de pe pagina de Internet a Agenţiei destinată exclusiv programului Regio - http://regio.adrmuntenia.ro, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020, precum şi pe pagina oficială a programului - www.inforegio.ro, link: http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html.