Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Peste 72 de milioane de lei fonduri nerambursabile POR solicitate pentru revitalizarea oraşelor din Sud Muntenia

img_0288-1508232189.jpg

Regiunea Sud Muntenia a depus 11 proiecte în cadrul primelor două apeluri de proiecte deschise în cadrul Axei prioritare 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.2 „Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului”, din Programul Operaţional Regional 2014 - 2020.

Astfel, unităţile administrativ-teritoriale de la nivelul oraşelor şi municipiilor din Sud Muntenia, în calitate de potenţiali beneficiari elegibili, au depus 11 aplicaţii, ce au o valoare totală de 74,328 milioane de lei, din care 72,028 de milioane de lei reprezintă valoarea solicitată din fonduri nerambursabile FEDR şi de la bugetul de stat.

Prin cele două apeluri de proiecte deschise în cadrul Priorităţii de investiţii 5.2, regiunii de dezvoltare Sud Muntenia i-au fost alocate fonduri nerambursabile în valoare de 63.902.664 de lei. În acest sens, prin cele 11 proiecte depuse până la termenul limită 15 octombrie a.c., solicitarea financiară reprezintă aproape 113% din valoarea totală a alocării regionale pentru Prioritatea de investiţii 5.2.

Proiectele de investiţii depuse urmăresc îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor, principalul rezultat preconizat fiind de a creşte suprafeţele verzi, satisfacerea nevoii de agrement şi recreere a populaţiei urbane şi reducerea nivelului de poluare, precum şi îmbunătăţirea aspectului estetic al oraşelor şi municipiilor din regiunea noastră. Cererile de finanţare pot conţine mai multe locaţii de implementare (terenuri şi suprafeţe abandonate şi neutilizate), fiecare locaţie având o suprafaţă minimă de 1.000 mp. Prioritate la finanţare vor avea proiectele acelor localităţi urbane care înregistrează valori reduse în ceea ce priveşte suprafaţa spaţiilor verzi (sub 10 mp/locuitor). Menţionăm că cele două apeluri de proiecte deschise au fost de tip competitiv, cererile de finanţare fiind depuse exclusiv prin aplicaţia electronică MySMIS.

La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul Programului Operaţional Regional s-au depus în total 804 proiecte, prin care aplicanţii solicită fonduri FEDR şi de la bugetul de stat în valoare de 2,939 miliarde de lei. Dintre acestea, până în prezent s-au semnat contracte de finanţare pentru 92 de aplicaţii, prin care beneficiarii vor obţine fonduri nerambursabile ce însumează 502,8 milioane de lei.