Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Peste 60 de proiecte POR pentru reabilitarea termică a clădirilor publice din Sud Muntenia!

untitled-1507288782.png

În cadrul primului apel de proiecte deschis pentru creşterea eficienţei energetice în clădirile publice, la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia au fost depuse 62 de aplicaţii, prin care potenţialii beneficiari solicită fonduri nerambursabile europene prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020.

Apelul pentru Prioritatea de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor”, Operaţiunea B - Clădiri publice, din cadrul Axei prioritare 3 a POR, a fost lansat la sfârşitul lunii decembrie a anului trecut. Depunerea proiectelor a început în data de 28 februarie şi s-a finalizat în data de 4 octombrie.

Până la termenul limită de depunere, aplicanţii eligibili  autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale – au depus 62 de proiecte în regiunea Sud Muntenia, ce însumează o valoare de aproximativ 395 de milioane de lei, din care fondurile nerambursabile solicitate din FEDR şi bugetul de stat sunt în valoare totală de peste 333,6 milioane de lei. În acest sens, solicitarea financiară reprezintă aproape 160% din alocarea regională iniţială pentru Prioritatea de investiţii 3.1 B, care este de 45,71 milioane de euro.

Prin proiectele de investiţii depuse se urmăreşte creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Sud Muntenia, prioritate la finanţare având imobilele al căror regim de ocupare este permanent, cele în care au loc activităţi sociale, clăririle cu suprafaţă utilă mare, precum şi cele pentru care se solicită racordarea/branşarea la sistemul centralizat de termoficare.

Reamintim că acest prim apel de proiecte deschis pentru Prioritatea de investiţii 3.1 B a fost de tip competitiv, cererile de finanţare fiind depuse exclusiv prin aplicaţia electronică MySMIS.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, cu scopul de a promova oportunităţile de finanţare din Prioritatea de investiţii 3.1 B şi pentru a veni în sprijinul potenţialilor aplicanţi din regiunea noastră prin informarea corectă despre modalitatea de scriere şi implementare a cererilor de finanţare, pentru reabilitarea energetică a clădirilor publice, a organizat în acest an două caravane de promovare POR, la care au participat în total peste 700 de reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale.

La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul Programului Operaţional Regional s-au depus în total aproape 800 de proiecte, prin care aplicanţii solicită fonduri FEDR şi de la bugetul de stat în valoare de peste 2,89 miliarde de lei. Dintre acestea, până în prezent s-au semnat contracte de finanţare pentru 83 de aplicaţii, prin care beneficiarii vor obţine fonduri nerambursabile de peste 430 de milioane de lei.