Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Peste 57 milioane de euro finanţare nerambursabilă pentru clădirile rezidenţiale din Sud Muntenia, prin POR 204 - 2020

dsc_0311-1458820270.jpg

Joi, 24 martie, ADR Sud Muntenia a organizat un seminar de informare despre finanţările nerambursabile disponibile în cadrul apelului destinat clădirilor rezidenţiale prin Prioritatea de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor” – operaţiunea 1 „Clădiri rezidenţiale”.

La evenimentul, ce a avut loc la Călăraşi, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, au participat reprezentanţii autorităţilor publice locale din mediul urban de la nivelul judeţului Călăraşi.

Conform variantei finale a Ghidului solicitantului, prin Prioritatea de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor” – operaţiunea 1 „Clădiri rezidenţale” din cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, regiunea Sud Muntenia va avea o alocare financiară de peste 57 milioane de euro.

Aplicanţii eligibili în cadrul acestei priorităţi de investiţii sunt unităţile administrativ-teritoriale din mediul urban, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitantul este cel care încheie un contract cu asociaţia/asociaţiile de proprietari pentru depunerea şi derularea proiectelor. Valoarea minimă eligibilă pentru un proiect finanţat în cadrul acestei priorităţi este de 100.000 de euro, iar valoarea sa maximă nu poate depăşi 5 milioane de euro. Obiectivul specific vizează creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale.

Proiectele pot fi depuse continuu, în perioada 16 mai – 16 noiembrie a.c, contractarea urmând a fi realizată în conformitate cu principiul „primul venit, primul servit”.

Ghidul aferent Priorităţii de investiţii 3.1 poate fi consultat pe website-ul nostru http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea dedicată POR 2014 – 2020, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020, precum şi pe pagina de Internet a programului – www.inforegio.ro.

Evenimentul de la Călăraşi este primul seminar de informare dintre cele şapte ce vor fi organizate în această perioadă în fiecare municipiu reşedinţă de judeţ şi care sunt destinate potenţialilor beneficiari – Unităţile administrativ-teritoriale din regiunea Sud Muntenia.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.