Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Peste 550 de potenţiali beneficiari din Sud Muntenia, la Caravana de promovare POR 2014 – 2020!

tr1-1486121144.jpg

Peste 550 de potenţiali beneficiari din mediul public şi privat de la nivelul regiunii Sud Muntenia au participat la Caravana de informare desfăşurată în perioada 25 ianuarie – 1 februarie, pentru promovarea oportunităţilor de investiţii ce pot fi finanţate prin POR 2014 – 2020.

În cadrul acestor întâlniri au fost prezentate şi analizate condiţiile de accesare a fondurilor nerambursabile, precum şi tipurile de activităţi şi beneficiari eligibili, conform ghidurilor specifice ale programului, pentru a realiza următoarele tipuri de investiţii: reabilitarea termică a clădirilor publice (Prioritatea de investiţii 3.1 B); dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice (Prioritatea de investiţii 8.1 – Obiectivul specific 8.3); sprijinirea dezvoltării IMM-urilor (Prioritatea de investiţii 2.2), precum şi a microîntreprinderilor (Prioritatea de investiţii 2.1 A).  

Potenţialii beneficiari pot depune proiecte în cadrul acestor linii de finanţare, respectând următoarele termene limită: Prioritatea de investiţii 3.1 B – termen de închidere a apelului: 28 august/ alocare regională: 45,71 milioane de euro; Prioritatea de investiţii 8.1.3 (Grup vulnerabil: Persoane vârstnice) – termen de închidere a apelului: 29 august/ alocare regională: 4,22 milioane de euro; Prioritatea de investiţii 2.1 A – termen de închidere a apelului: 27 aprilie/ alocare regională: 36,85 milioane de euro; Prioritatea de investiţii 2.2 A – termen de deschidere a apelului: 23 februarie/ termen de închidere a apelului: 23 august/ alocare regională: 27,22 milioane de euro.

Caravana de informare, cea de-a patra realizată pentru promovarea POR 2014 – 2020, a fost organizată de această dată mult mai concentrat, desfăşurându-se în două etape, pe grupuri ţintă de aplicanţi – reprezentanţi ai mediului public (autorităţi publice locale, direcţii deconcentrate, ONG-uri şi unităţi de cult) şi reprezentanţi ai mediului privat (IMM-uri). 

Seminariile de informare s-au desfăşurat astfel:

- 25 ianuarie, mun. Călăraşi, ora 11:00 – Seminar de informare destinat autorităţilor publice locale/ ora 14:00 – Seminar de informare destinat mediului privat;

- 26 ianuarie, mun. Alexandria, ora 11:00 – Seminar de informare destinat autorităţilor publice locale/ ora 14:00 – Seminar de informare destinat mediului privat;

- 30 ianuarie, mun. Târgovişte, ora 11:00 – Seminar de informare destinat autorităţilor publice locale / ora 14:00 – Seminar de informare destinat mediului privat;

- 31 ianuarie, mun. Piteşti, ora 11:00 – Seminar de informare destinat autorităţilor publice locale / ora 14:00 – Seminar de informare destinat mediului privat;

- 1 februarie, mun. Ploieşti, ora 11:00 – Seminar de informare destinat autorităţilor publice locale/ ora 14:00 – Seminar de informare destinat mediului privat.


Până în prezent, la nivelul regiunii noastre s-au depus 327 de proiecte în cadrul POR 2014 - 2020, prin care aplicanţii au solicitat fonduri nerambursabile europene în valoare totală de peste 1,209 miliarde de lei.