Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Peste 25 de milioane de lei din fonduri Regio pentru îmbunătățirea infrastructurii de turism din stațiunea Amara

Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Ion Măiță, primarul orașului Amara, au semnat în data de 3 iunie, în prezența lui Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița, contractele de finanțare aferente proiectelor „Reabilitare Zona 4 Complex Balnear Plaja Zorilor” și „Dezvoltarea infrastructurii de turism în stațiunea balneoclimaterică Amara prin amenajarea Plajei Perla”. Prin aceste două contracte, Primăria Orașului Amara beneficiază de finanțare europeană nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), Axa prioritară 7 – „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiții 7.1 – „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice”.

Prin acest dublu demers, administrația orașului Amara își propune să dezvolte turismul îmbunătățind infrastructura specifică activităților de agrement, tratament și relaxare. Astfel, investițiile de peste 25 de milioane de lei, estimate prin aplicațiile depuse, vor conduce la reabilitarea unor spații deschise, amenajarea infrastructurii rutiere și a sistemului de iluminat, realizarea de trasee pietonale, amenajarea unor spații verzi, precum și a unor suprafețe aferente posturilor de salvamar. După implementarea proiectului, numărul de vizite preconizate va fi de peste 20 de mii anual.

Proiectul privind reabilitarea Zonei 4 din cadrul Complexului Balnear Plaja Zorilor are o valoare totală de 10.180.211,46 lei. Din aceștia, contribuția nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) este de peste 8 milioane de lei, alocarea din bugetul de stat se ridică la aproximativ 1,3 milioane de lei, în timp ce aproape 194 de mii de lei constituie cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. Implementarea acestui proiect se realizează în perioada 25 februarie 2016 – 31 decembrie 2021.

În vederea amenajării Plajei Perla sunt calculate investiții în valoare de 15.056.661,11 lei, din care prin FEDR sunt alocate peste 12 milioane de lei, contribuția de la bugetul de stat este de aproximativ 2,5 milioane de lei, beneficiarul având o cofinanțare eligibilă de aproape 298 de mii de lei. Aplicația are o durată de implementare de 71 de luni, începând cu 25 februarie 2016.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.165 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse pe SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului Ialomița, au fost depuse 86 aplicații, având o valoare solicitată de peste 800 de milioane de lei. Dintre acestea, prin opt proiecte înregistrate în cadrul Axei prioritare 7, Prioritatea de investiții 7.1,  se solicită fonduri de aproximativ 94 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.