Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Peste 228% solicitare din fondurile alocate prin POR, pentru proiectele de dezvoltare a turismului în Sud Muntenia

axa7145959365214-1508851056.jpg

12 proiecte au fost depuse în cadrul primelor două apeluri deschise pentru dezvoltarea durabilă a turismului în Sud Muntenia, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020!

Astfel, până la termenul limită de depunere a proiectelor – 21 octombrie a.c., în cadrul Axei prioritare 7, Prioritatea de investiţii 7.1 „Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice”, s-au depus aplicaţii în valoare de peste 171 milioane de lei, din care solicitarea totală a fondurilor nerambursabile depăşeşte 160 milioane de lei, valoare ce reprezintă peste 228% din alocarea regională. 

Pentru proiectele de investiţii în infrastructura de turism, alocarea iniţială la nivelul regiunii Sud Muntenia este 15,32 milioane de euro.

Prin cele 12 aplicaţii depuse de unităţile administrativ-teritoriale din Sud Muntenia, în calitate de solicitanţi eligibili, se urmăreşte dezvoltarea infrastructurii staţiunilor turistice balneare, climatice sau balneoclimatice, conform prevederilor O.G. nr. 109/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, aceste proiecte vizează crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente, precum şi amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică (exp.: formaţiuni geologice, saline, peşteri, mine sau lacuri), dar şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică, crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente activităţi de marketing şi promovare turistică ale obiectivului finanţat, toate acestea cu scopul de a valorifica turismul balneo-climateric din Sud Muntenia. Implementarea proiectelor se va realiza numai în staţiunile turistice definite conform prevederilor H.G. nr. 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare. În plus, investiţiile propuse trebuie să facă parte dintr-o strategie de dezvoltare locală, elaborată de autoritatea publică locală, în parteneriat cu actorii privaţi, aprobată potrivit prevederilor legale, care să contribuie la valorificarea durabilă a resurselor turistice locale, a avantajelor competitive ale turismului existente la nivel local, precum şi la creşterea numărului mediu de salariaţi în staţiunile turistice. Menţionăm că cele două apeluri de proiecte deschise au fost de tip competitiv, cererile de finanţare fiind depuse exclusiv prin aplicaţia electronică MySMIS.

La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul Programului Operaţional Regional s-au depus în total 811 proiecte, prin care aplicanţii solicită fonduri FEDR şi de la bugetul de stat în valoare de peste 3 miliarde de lei. Dintre acestea, până în prezent s-au semnat contracte de finanţare pentru 92 de aplicaţii, prin care beneficiarii vor obţine fonduri nerambursabile ce însumează 495,51 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru POR 2014 - 2020 şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din POR puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.