Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Peste 19 milioane de lei fonduri nerambursabile pentru restaurarea Mănăstirii Zamfira, prin POR

dsc_0081-1507892967.jpg

Vineri, 13 octombrie, la sediul ADR Sud Muntenia s-a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Consolidare, restaurare, conservare şi punere în valoare arhitectură şi pictură murală a Bisericii Mari a Mănăstirii Zamfira, judeţul Prahova – executată `a fresco` de Nicolae Grigorescu”.

Prin acest contract, Mănăstirea Zamfira, în calitate de beneficiar, primeşte finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”. Valoarea totală a cererii de finanţare este de 19.555.986,32 lei, din care 16.622.588,37 lei reprezintă fonduri nerambursabile FEDR, iar 2.542.278,22 lei sunt fonduri din bugetul de stat.

Proiectul de investiţie, ce are o perioadă de implementare de 45 de luni, respectiv între data 1 iulie 2015 şi data de 31 martie 2019, vizează restaurarea, consolidarea, valorificarea şi promovarea durabilă a Bisericii „Înălţarea Domnului” şi „Sf. Nifon” – Mare, monument istoric ce face parte din Ansamblul Mănăstirii Zamfira din comuna Lipăneşti, judeţul Prahova.

Cu ajutorul fondurilor europene se urmăreşte valorificarea durabilă a potenţialului istoric şi turistic al acestui obiectiv de patrimoniu, prin protejarea şi revitalizarea unicei picturi executate `a fresco` de Nicolae Grigorescu.

Unicitatea obiectivului Bisericii Mari derivă din frumuseţea şi importanţa artistică a picturii. Această biserică este primul lăcaş de cult pictat în întregime de Nicolae Grigorescu, la vârsta de 18 ani, unicitatea fiind dată de faptul că este singura executată „în frescă” de marele pictor.

Atât pictura murală, cât şi icoanele iconostasului au fost executate în anii 1856 – 1857. De-a lungul timpului, pictura Bisericii Mari a suportat mai multe lucrări de restaurare. În 1904, mitropolitul Ghenadie Petrescu a iniţiat executarea picturii în ulei, peste cea a lui Nicolae Grigorescu, autor fiind pictorul Toma Vintilescu. Între anii 1951 şi 1953, pictorii Gheorghe Vânătoru şi Constantin Călinescu fac repictări în tempera. Ultima şi adevărata restaurare are loc în anii 1986 – 1989, când pictorul Ion Chiriac înlătură toate picturile prin decupaje şi scoate la suprafaţă pictura originală a lui Nicolae Grigorescu, intervenind acolo unde a fost neapărat nevoie. Această bijuterie arhitectonică este comparată cu un frumos chivot alb de către cei ce au descris-o de-a lungul timpului.

La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul Programului Operaţional Regional s-au depus până în prezent în total aproape 800 de proiecte, prin care aplicanţii solicită fonduri FEDR şi de la bugetul de stat în valoare de peste 2,90 miliarde de lei. Dintre acestea, până în prezent s-au semnat contracte de finanţare pentru 87 de aplicaţii, prin care beneficiarii vor obţine fonduri nerambursabile ce însumează peste 470 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru POR 2014 - 2020 şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din POR puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.