Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Peste 16,6 milioane de euro pentru îmbunătăţirea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi, prin POR

dsc_0303-1497440137.jpg

Astăzi, 14 iunie, la Piteşti a avut loc cel de-al doilea seminar de informare în cadrul Caravanei de promovare a oportunităţilor de finanţare POR, derulată de ADR Sud Muntenia.

Cu această ocazie au fost prezentate tipurile de activităţi ce pot fi realizate de potenţialii beneficiari pentru a obţine fonduri nerambursabile în cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială, prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale”, Obiectivul specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale” pentru Grupul vulnerabil: Persoane cu dizabilităţi.

Solicitanţii eligibili de la nivelul judeţului Argeş pentru această linie de finanţare pot fi: Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului sau parteneriate între DGASPC şi unităţi administrativ-teritoriale şi/sau ONG-uri din Argeş, cu activitate în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, acreditate ca furnizori de servicii sociale şi/sau unităţi de cult acreditate ca furnizori de servicii sociale.

Astfel, în Argeş ar putea fi restructurate Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Piteşti şi Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tigveni, prin înfiinţarea de centre de zi şi locuinţe protejate la nivelul UAT-urilor Băbana, Bârseştii de Jos şi Băileşti – UAT Tigveni, precum şi Ciofrângeni.

Alocarea apelului naţional pentru Grupul vulnerabil: Persoane cu dizabilităţi este de 16,65 milioane de euro, apelul fiind de tip non-competitiv, conform principiului „primul venit, primul servit”, proiectele putând fi depuse începând cu data de 1 iulie până în data de 31 decembrie 2017.