Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Ordine de zi sedinta CRESC Sud Muntenia

PROIECT

 

ORDINEA  DE  ZI

  a  şedinţei ordinare a Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Sud Muntenia

 

Data: 23 octombrie 2008, ora 11.00.

Locul de desfasurare: Sala de sedinte a Consiliului Judetean Dambovita, municipiul Targoviste, judetul Dambovita.

 

1. Informare privind componenţa CRESC Sud Muntenia şi semnarea declaraţiilor de confidenţialitate şi imparţialitate de către membrii Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Sud Muntenia.

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al CRESC Sud Muntenia aferent semestrului 1 al anului 2008.


 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor prioritare propuse spre finanţare din POR 2007 - 2013, axa prioritară 2, la nivelul regiunii Sud Muntenia, aferente perioadei mai - octombrie  2008.

 

4.Diverse:

- Corelarea proiectelor finanţate/finanţabile din fonduri publice la nivelul Regiuni Sud Muntenia.
- Informare privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a CRESC Sud Muntenia.
- Informare privind stadiul depunerii şi evaluării proiectelor în cadrul POR la nivel regional.
- Informare privind recomandările AM POR cu privire la lista proiectelor în rezervă.
- Informare privind evaluarea proiectelor tehnice în perioada mai -octombrie  2008.

 

Materialele pentru şedinţă vor fi publicate pe pagina de internet a ADR Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro secţiunea  Biblioteca/Hotărâri CRESC Sud Muntenia

(http://www.adrmuntenia.ro/documente-l-hotarari_cresc_sud_muntenia.html) începând cu data de 15 octombrie 2008.