Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Nota catre potentialii beneficiari de finantare in cadrul Domeniul Major de Interventie 3.2

Pe site-ul nostru, la sectiunea Programul Operational Regional/Ghidul solicitantului - Axa 3  a fost publicata Nota cu nr. 125865/10.11.2008 transmisa de MDLPL, catre potentialii solicitanti de finantare din cadrul POR, Axa prioritara 3 "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" Domeniul de intervenţie 3.2 - “Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale" . Aceasta nota contine informatii referitoare la intrarea in vigoare a Ordinului Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 559/22.10.2008 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap.