Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Nota catre beneficiarii de finantare prin POR 2007-2013.

Conform adresei transmise de MDLPL nr.122475/29.10.2008, a fost emisa Nota catre beneficiarii de finantare prin POR 2007-2013.
Pentru contractele de lucrări lansate după data de 1 iulie 2008 este obligatorie aplicarea prevederilor Ordinului comun nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări de către toate autorităţile contractante care implementează proiecte finanţate din fonduri publice (bugetele centrale şi locale).
Pentru a veni în sprijinul autorităţilor contractante, Ministerul Economiei şi Finanţelor a realizat Ghidul Beneficiarului pentru utilizarea condiţiilor speciale de contract. Prevederile acestui Ghid pot fi consultate pe pagina web a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor www.mdlpl.ro şi pe pagina web a Ministerului Finanţelor Publice, www.mfinante.ro, secţiunea FIDIC.

Eventualele aspecte punctuale, solicitări de informaţii suplimentare privind utilizarea CGC FIDIC pot fi transmise la adresa de e-mail contracte.lucrari@mfinante.ro