Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Noi proiecte Regio pentru dezvoltarea infrastructurii educaţionale din Sud Muntenia

În data de 24 octombrie, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia s-au semnat cinci noi contracte de finanţare în cadrul programului Regio, pentru îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale de la nivelul regiunii noastre.

Cele cinci proiecte pentru care beneficiarii au semnat contractele de finanţare sunt următoarele: „Reabilitare Şcoală Gimnazială Hârseşti din satul Hârseşti, comuna Hârseşti, judeţul Argeş” (beneficiar: UAT Hârseşti; valoarea totală a proiectului: 1.049,324,86 lei; valoarea totală eligibilă: 398.401,48 lei; durata de implementare: 5 luni); „Continuarea lucrărilor de execuţie la extinderea Şcolii gimnaziale din sat Malu Spart, Oraş Bolintin-Vale” (beneficiar: parteneriatul între UAT Bolintin-Vale şi Şcoala Gimnazială I – VIII Malu Spart; valoarea totală a proiectului: 1.260.746,03 lei; valoarea totală eligibilă: 883.222,18 lei; durata de implementare: 14 luni); „Extindere Şcoala cu clasele I-VIII Crevedia Mare, judeţul Giurgiu” (beneficiar: parteneriatul între UAT Crevedia Mare şi Şcoala Gimnazială Nicolae Crevedia; valoarea totală a proiectului: 900.274,50 lei; valoarea totală eligibilă: 161.934,37 lei; durata de implementare: 6 luni); „Construcţie campus şcolar şi lucrări de extindere a Liceului Udrişte Năsturel” (beneficiar: parteneriatul între UAT Hotarele şi Liceul „Udrişte Năsturel”; valoarea totală a proiectului: 13.462.837,67 lei; valoarea totală eligibilă: 13.082.677,40 lei; durata de implementare: 13 luni); „Reparaţie generală şi modernizare Şcoala Gimnazială Constantin Gurgu din comuna Gura Ialomiţei, judeţul Ialomiţa” (beneficiar: parteneriatul între UAT Gura Ialomitei şi Şcoala Gimnazială „Constantin Gurgu”; valoarea totală a proiectului: 672.711,13 lei; valoarea totală eligibilă: 623.816,29 lei; durata de implementare: 12 luni).

Pentru realizarea acestor proiecte, beneficiarii au obţinut finanţare nerambursabilă europeană în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte, deschis în luna martie a.c. pentru Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” al Programului Operaţional Regional 2007 - 2013.

La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul celor două apeluri de proiecte, au fost depuse în total 167 de cereri pentru reabilitarea infrastructurii educaţionale cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio, dintre acestea primind finanţare 82 de contracte, ce au o valoare totală de peste 437 milioane de lei, din care valoarea totală solicitată este de aproximativ 340 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.