Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Noi modificări pentru Ghidul solicitantului pentru reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane

Ieri, 7 decembrie, s-a emis ordinul de modificare a Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI.

Principalele modificări sunt ilustrate în documentul denumit „Sinteza principalelor modificărilor la Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI şi POR/2017/3/3.2/1/ITI –2017 - Decembrie 2017” şi se referă la următoarele aspecte:

- separarea etapei de verificare a conformității administrative și a admisibilității Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.) de etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilității (CAE) cererii de finanţare la care P.M.U.D. a fost anexat şi depus în MySMIS;

- pentru dovedirea dreptului de proprietate publică se vor prezenta extrasul de carte funciară actualizat cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică (inclusiv încheierea) sau, în situaţia anumitor bunuri mobile, rețele de utilități publice și în alte situații în care nu a fost realizată cadastrarea imobilelor, hotărârea de Guvern de atestare a domeniului public, pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul), cel mai târziu în termen de maximum un an de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare.

Sinteza, împreună cu forma consolidată a Ghidului specific pot fi consultate pe website-ul Agenţiei – http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 3, link: http://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198, precum şi pe website-ul programului: www.inforegio.ro