Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Noi modificări pentru Ghidul solicitantului pentru reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ

axa4-1508154771.png

În data de 12 octombrie s-a emis ordinul de modificare a Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Principalele modificări sunt ilustrate în documentul denumit Sinteza principalelor modificărilor la Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1 şi vizează:

- extinderea termenului de depunere a proiectelor complementare la 10 zile lucrătoare;

- extinderea situaţiilor în care valoarea maximă eligibilă a cererilor de finanţare poate fi de 25.000.000 de euro;

- corelarea, explicitarea şi completarea, după caz, a unor aspecte prevăzute în forma iniţială a ghidului, privind solicitanţii şi activităţile eligibile;

- includerea subactivităţii eligibile privind construirea de parcaje pentru biciclete şi eliminarea sintagmei „în zonele centrale ale municipiilor reşedinţă de judeţ” din activitatea Construirea/modernizarea/extinderea de zone şi trasee pietonale, categoria B de activităţi, secţiunea 4.3.1.1;

- includerea în cadrul subcategoriei 45 - Cheltuieli pentru consultanţă, a cheltuielilor eligibile privind serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul;

- includerea cheltuielilor privind reţelele aferente unor sisteme de utilităţi publice, din corpul infrastructurii rutiere, în categoria cheltuielilor eligibile;

- diminuarea pragului minim de acceptare a unei cereri de finanţare în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, la 60 de puncte;

Forma consolidată a Ghidului solicitantului este publicată pe website-ul Agenţiei, secţiunea Program > Axe > Axa 4 – Dezvoltare urbană, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/, precum şi pe website-ul programului: www.inforegio.ro.