Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Noi modificări ale Instrucţiunii nr. 114

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 (AM POR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a modificat Instrucţiunea nr. 114/19.11.2013, privind aplicarea modificării criteriului de eligibilitate a proiectelor finanţabile prin Programul Operaţional Regional.

Conform modificărilor, beneficiarii de finanţare POR care au proiecte în implementare pot solicita, în cazuri temeinic justificate, modificarea duratei contractului şi a perioadei de implementare potrivit prevederilor contractului de finanţare. Durata contractului şi perioada de implementare a proiectelor nu va putea depăşi 31 decembrie 2015. În această situaţie, Organismele Intermediare vor analiza oportunitatea şi legalitatea solicitărilor şi vor transmite AMPOR propunerile de Acte Adiţionale potrivit prevederilor Procedurii de Monitorizare, numai dacă justificările beneficiarilor sunt întemeiate. AMPOR va analiza oportunitatea şi legalitatea solicitărilor de Acte Adiţionale şi va procesa documentele în consecinţă.

Ultima solicitare de prelungire a perioadei de implementare trebuie transmisă de beneficiari către Organismele Intermediare cu 60 de zile înainte de 31.12.2015, potrivit prevederilor contractuale.

Documentul este publicat pe site-ul nostru dedicat exclusiv Regio, la secţiunea Clarificări utile, link: http://regio.adrmuntenia.ro/s22/clarificari-utile/.