Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Noi fonduri nerambursabile pentru oraşele mici şi mijlocii din Sud Muntenia, prin POR 2014 – 2020!

por1405946187-1507717150.jpg

Regiunea Sud Muntenia va beneficia de noi fonduri nerambursabile europene prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii!

În cadrul celei de-a şaptea reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operaţional Regional, ca urmare a analizei privind stadiul implementării POR 2014 – 2020, precum şi a discuţiilor cu reprezentanţii Comisiei Europene, a reieşit necesitatea modificării programului pentru atingerea ţintelor de absorbţie stabilite.

Una dintre propunerile de modificare a programului analizate şi aprobate de membrii CM POR vizează introducerea unei noi linii de finanţare – Axa prioritară 13 „Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii”, care urmăreşte îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, precum şi incluziunea socială a populaţiei defavorizate, prin sprijinirea investiţiilor în infrastructura de bază, centre sociale, comunitare etc..

Astfel, prin această nouă axă vor putea fi realizate următoarele tipuri de investiţii: construire/reabilitare/modernizare/extindere a clădirilor destinate utilizării publice pentru servicii sociale de zi, educative, culturale şi recreative, cu scopul de a crea, îmbunătăţi sau extinde serviciile publice de bază, inclusiv dotarea acestora cu echipamente specifice; creare/modernizare/reabilitare a spaţiilor destinate utilizării publice (ex.: parcuri, spaţii verzi, spaţii publice, scuaruri, locuri de joacă pentru copii, alei pietonale, străzi, trotuare, piste pentru biciclişti), inclusiv utilităţi, precum şi facilităţi pentru activităţi sportive şi recreaţionale de mici dimensiuni (ex.: terenuri de sport), Wi-Fi în spaţiile publice şi mobilier urban (bănci, coşuri de gunoi etc.).

Aceste tipuri de investiţii nu sunt activităţi noi, întrucât se regăsesc pentru finanţare în versiunea curentă a Programului Operaţional Regional prin alte axe prioritare, respectiv Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” (Priorităţile de investiţii 4.2 – revitalizare urbană şi 4.3 – regenerarea comunităţilor marginalizate), Axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural” (Prioritatea de investiţii 5.2 – revitalizarea oraşelor) şi Axa prioritară 9 „Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban”.

Alocarea financiară totală pentru Axa prioritară 13 este de 200 de milioane de euro, din care alocarea regională pentru Sud Muntenia este de 24,29 milioane de euro.

Menţionăm că ulterior aprobării modificărilor aduse programului de către membrii Comitetului de monitorizare, noua versiune a Programului Operaţional Regional 2014 - 2020 va fi transmisă Comisiei Europene, prin intermediul sistemului electronic SFC 2014, pentru aprobare.

Reuniunea Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, ce a avut loc marţi, 10 octombrie, la Bucureşti, în prezenţa reprezentanţilor Comisiei Europene, a fost un bun prilej de dezbateri ample cu privire la pregătirea proiectelor, stadiul contractării şi măsurile de eficientizare a implementării proiectelor. La eveniment au participat reprezentanţi ai tuturor instituţiilor naţionale implicate în gestionarea POR şi ai partenerilor.