Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Noi contracte de finanțare Regio pentru școli din județele Argeș și Prahova

La începutul acestei săptămâni, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a semnat trei contracte de finanțare pentru infrastructura de învățământ din comunele Bughea de Sus din județul Argeș, respectiv Puchenii Mari și Poiana Câmpina din județul Prahova. Fondurile nerambursabile au fost obținute din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Operațiunea B – „Învățământului obligatoriu”.

Primăria Bughea de Sud din județul Argeș a primit finanțare Regio pentru proiectul „Reabilitare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr. 1, comuna Bughea de Sus, județul Argeș”, prin care își propune îmbunătățirea calității infrastructurii, în vederea asigurării unui proces educațional la standarde moderne. În cele 61 de luni de implementare a proiectului, în perioada 28 noiembrie 2017 – 30 noiembrie 2022, Școala Gimnazială nr. 1 Bughea de Sus va fi reabilitată, modernizată și dotată cu echipamente IT, mobilier, sistem de supraveghere video și instalații detecție și alarmare de incendiu, urmărind creșterea numărului total de participanți la procesul educațional, la nivelul școlii. Proiectul are un buget cu o valoare totală de peste 3,2 milioane de lei, din care aproape 2,44 milioane de lei sunt fonduri nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 373 de mii de lei sunt fonduri de la Bugetul de Stat, iar 401 mii de lei reprezintă contribuția beneficiarului.

Prin proiectul „Extindere, reabilitare, demolare și dotare Școala Pietroșani, com. Puchenii Mari, jud. Prahova”, Primăria Comunei Puchenii Mari din județul Prahova a obținut fonduri nerambursabile pentru creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu în satul Pietroșani din comuna Puchenii Mari, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de educație, în urma realizării unor lucrări de extindere, reabilitare, demolare și dotare a școlii gimnaziale din sat. Proiectul va fi implementat în 72 de luni, în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2023, și are un buget în valoare totală de aproape 6,59 milioane de lei. Din aceștia, peste 4,7 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din FEDR, aproape 721 de mii de lei sunt fonduri de la Bugetul de Stat, iar peste 1,15 milioane de lei sunt contribuția beneficiarului.

„Modernizare și dotare școala gimnazială ‘Învățător Ion Mateescu’ comuna Poiana Câmpina, județul Prahova” este proiectul prin care Primăria Comunei Poiana Câmpina din județul Prahova a primit finanțare din POR 2014-2020 pentru creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de educație, în urma realizării unor lucrări de modernizare și dotare a școlii gimnaziale din satul Poiana Câmpina, comuna Poiana Câmpina. Perioada de implementare a proiectului este de 53 de luni, în perioada 1 mai 2018 – 30 septembrie 2022, iar bugetul are o valoare totală de peste 6,63 de milioane de lei, din care aproape 5,56 milioane de lei sunt fonduri nerambursabile din FEDR, aproape 850 de mii de lei sunt fonduri de la Bugetul de Stat și aproape 230 de mii de lei reprezintă cofinanțarea din partea beneficiarului.

Până la această dată, la nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost transmise 2.076 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,39 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,31 miliarde de lei. Pentru 785 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 8,1 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de aproape 6,9 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.