Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Monumentul istoric Poșta veche din Municipiul Călărași, primul proiect care a primit finanțare Regio în perioada 2014-2020, a fost finalizat!

Joi, 27 mai, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături de Marius Dulce, primarul municipiului Călărași, au participat la introducerea in circuitul public a clădirii monument istoric „Posta Veche”, reabilitată și dotată cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, „Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric Poșta veche din Municipiul Călărași” fiind primul proiect pentru care s-a semnat contract de finanțare Regio în perioada 2014-2020, la nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia.

Liviu Gabriel Mușat a transmis celor prezenți: „Este un moment de bucurie și pentru noi, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. După cum știți, acest contract a fost primul semnat, în anul 2017, pe actualul Program Operațional Regional 2014-2020, primul din toată regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, și ne bucurăm să-l vedem finalizat. Credem că acest proiect, împreună cu celelalte proiecte pe care Primăria Municipiului Călărași, singură sau în parteneriat cu Consiliul Județean Călărași, vor duce la creșterea atractivității turistice a municipiului Călărași și vor constitui puncte importante pe agenda potențialilor și doriților turiști în municipiul Călărași.”

Aplicația a primit finanțare în cadrul Axei prioritare 5 – „Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecția şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” și a avut ca obiectiv general punerea în valoare a monumentului istoric „Poșta Veche”, situat în municipiul Călărași, în vederea creșterii atractivității turistice în municipiu și în județul Călărași, redându-l circuitului turistic, dovadă a identității culturale locale. Prin activitățile din proiect s-a realizat restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentului istoric, în scopul maximizării potențialului turistic, prin creșterea numărului de vizitatori la nivel local și prin dezvoltarea unor activități de informare a vizitatorilor, de promovare media și de angrenare a factorilor decizionali de la nivel local. Prin proiect, Primăria Municipiului Călărași și-a propus să atragă vizitatori prin organizarea la nivel local a evenimentelor, în vederea extinderii turismului cultural și de patrimoniu local.

Proiectul a fost implementat în 63 de luni, în perioada 7 mai 2016 – 31 mai 2021 și a avut un buget cu o valoare totală de 11.563.563,48 lei, din care peste 9,8 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 1,5 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar peste 242 de mii de lei reprezintă contribuția Primăriei Municipiului Călărași.

Până la această dată, în cadrul priorității de investiții 5.1, unde au putut fi depuse proiecte pentru conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, inclusiv în apelul dedicat teritoriului acoperit de Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), s-au transmis 50 de aplicații în valoare totală de 548,29 milioane de lei, ce au solicitat 530,7 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 32 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 389,81 de milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 371,57 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost transmise până acum 2.112 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,45 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,36 miliarde de lei. Pentru 820 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 8,58 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de peste 7,3 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Călărași au transmis 205 cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de 2,12 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de 1,59 miliarde de lei. Pentru 66 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de aproape 516 milioane de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare aproximativ 448,3 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Sursă fotografii: Facebook - Marius Dulce, primarul municipiului Călărași