Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Modul de stabilire a ierarhiei proiectelor depuse în cadrul apelurilor pentru POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 (AMPOR) a emis o instrucţiune de lucru prin care se prezintă Organismelor Intermediare (OI) pentru POR din cadrul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR) modul de stabilire a ierarhiei proiectelor depuse în cadrul apelurilor pentru POR 2014-2020.

Apelurile de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020 sunt de două tipuri:

a. Competitive (proiectele depuse sunt finanţate etapizat, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute în urma evaluării tehnice şi financiare, în limita fondurilor alocate apelului de proiecte, cu respectarea elementelor detaliate mai jos)
b. Non-competitive (proiectele depuse sunt finanţate în ordinea depunerii în cadrul apelului dacă obţin, în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, punctajul minim pentru a fi acceptate la finanţare, în limita fondurilor alocate apelului de proiecte)

Astfel, pentru apelurile competitive, selectarea şi contractarea proiectelor se realizează ţinând cont de aspectele de mai jos.

 • După etapa de evaluare tehnică şi financiară, OI vor notifica solicitanţii la finanţare asupra punctajului obţinut şi, dacă este cazul, asupra respingerii cererilor de finanţare. Punctajul minim necesar pentru ca un proiect să fie admis (i.e. pragul de calitate aplicabil) este prevazut în ghidurile specifice aplicabile. Notificările vor conţine atât punctajul total obţinut, detaliat pe fiecare criteriu/subcriteriu în parte, cât şi argumentele care au dus la obţinerea punctajului respectiv. Încadrarea în alocarea apelului de proiecte se va comunica numai în urma definitivării listei de proiecte finanţabile.
 • Solicitanţii la finanţare vor fi informaţi asupra posibilităţii de a depune contestaţii în termen de maximum 30 de zile de la primirea notificării OI. După expirarea acestui termen nu se mai acceptă contestaţii.
 • Lista proiectelor finanţabile şi demararea etapei precontractuale se realizează etapizat pentru intervalul aferent primelor 3 luni ale apelului deschis, şi ulterior având în vedere intervale calendaristice lunare. Termenul de 3 luni se va calcula prin includerea lunilor calendaristice, între prima şi ultima zi ale lunilor din interval (exemplu: dacă apelul competitiv de proiecte se dechide în data de 15 iunie, intervalul primelor 3 luni va include luna 1 – (15-30 iunie), luna 2 (01-31 iulie) şi luna 3 (01-31 august).
 • Prin excepţie de la punctul 3, pentru apelurile de proiecte aferente schemelor de minimis, termenul de 3 luni este redus la 2 luni. Pentru apelul de proiecte aferent priorităţii de investiţii (PI) 2.1A/2016 Microintreprinderi, termenul de 2 luni se socoteşte pe luni calendaristice întregi (exemplu: dacă apelul competitiv de proiecte se deschide în data de 27 iulie intervalul primelor 2 luni calendarisice se va încheia în data de 27 septembrie).
 • După expirarea celor 30 de zile pentru depunerea contestaţiilor, pot apărea următoarele situaţii:
  1. Dacă, pentru proiectele care au obţinut cel puţin punctajul corespunzător pragului de calitate (stabilit în ghidul specific al fiecărui apel), nu s-au depus contestaţii, pentru acestea se va demara, condiţionat, etapa de precontractare;
  2. Dacă, pentru proiectele care au obţinut cel puţin punctajul corespunzător pragului de calitate (stabilit în ghidul specific al fiecărui apel), s-au depus contestaţii, se va aştepta soluţionarea acestora şi, ulterior, se va demara, condiţionat, etapa de precontractare;
  3. Dacă, pentru proiectele care au obţinut sub punctajul corespunzător pragului de calitate (stabilit în ghidul specific al fiecărui apel), s-au depus contestaţii, se va aştepta soluţionarea acestora şi, ulterior, dacă se obţine cel puţin punctajul minim de calitate, se va demara, condiţionat, etapa de precontractare;
  4. Restul proiectelor depuse care au întrunit punctajul minim necesar pentru a fi considerate admise, vor intra în competiţie cu cele depuse începând cu luna a 4-a a apelului respectiv (a 3-a apelului aferente schemelor de minimis)
 • Etapa de precontractare condiţionată presupune îndeplinirea următoarelor condiţii:
  1. încadrarea în alocarea apelului
  2. întocmirea Listei proiectelor finanţabile pentru sesiunea în care a fost depus proiectul (i.e. primele 3 luni ale apelului, ulterior lunar)
  3. soluţionarea contestaţiilor pentru proiectele depuse în cadrul sesiunii din care face parte proiectul (primele 3 luni ale apelului, ulterior lunar)
 • Demararea acestei etape se realizeaza ţinând cont de ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute la evaluarea tehnică şi financiară, în limita bugetului regional alocat apelului respectiv.
 • Documentele pe care solicitantul le furnizează la solicitarea OI, în etapa de precontractare, precum şi demersurile pe care acesta le întreprinde în vederea respectării cerinţelor OI, nu asigură contractarea proiectului, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de la punctele a.- c. de mai sus şi dacă, după verificare, se constată nerespectarea criteriilor de acordare a finanţării.
 • La finalul evaluării tuturor proiectelor şi soluţionării tuturor contestaţiilor depuse în cadrul apelului se va definitiva şi publica Listă finală a proiectelor finanţabile (pentru detalii, a se vedea tabelul exemplificativ). OI va notifica solicitanţii cu privire la includerea în lista de rezervă, dacă proiectele depăşesc alocarea bugetară regională a apelului.

Perioada depunerii de proiecte este prevăzută în cadrul ghidurilor specifice, iar mecanismul de mai sus nu afectează respectivul interval.

Pentru apelurile non-competitive, OI vor notifica solicitanţii cu privire la rezultatul evaluării tehnice şi financiare. Notificările vor conţine punctajul total obţinut, detaliat pe fiecare criteriu/subcriteriu în parte, argumentele care au dus la obţinerea punctajului respectiv, precum şi posibilitatea de a depune contestaţii în conformitate cu prevederile ghidului specific apelului.

Având în vedere comunicatul emis de AM POR privind Modalitatea de selecţie şi contractare a proiectelor depuse pe POR 2014 - 2020, precizăm că în Regiunea Sud Muntenia, până în data de 31 iulie 2016, au fost înregistrate:

 • în cadrul Priorităţii de investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural: 0 proiecte depuse;
 • în cadrul Priorităţii de investiţii 5.2 - Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului: 0 proiecte depuse;

Pentru mai multe detalii privind POR 2014-2020 vizitaţi www.inforegio.ro şi regio.adrmuntenia.ro.