Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Modificari la Manualul de Verificare si Autorizare a Cheltuielilor.

IN ATENTIA BENEFICIARILOR DE FONDURI REGIO

Autoritatea de Management pentru POR din cadrul MDRT a modificat Manualul de Verificare si Autorizare a Cheltuielilor.

Astfel,  incepand cu data de 01 martie 2012, depunerea Cererilor de Rambursare / Prefinantare la OI Sud Muntenia   se va face dupa cum urmeaza:

 

1. Cererea de Rambursare va fi intocmita în 3 exemplare, din care:

- 2 exemplare vor fi transmise la Organismul Intermediar, însoţite de un singur set complet de copii după documentele justificative; 

- 1 exemplar al Cererii de Rambursare, însoţit de documentele justificative în original, va rămâne la sediul proiectului;

 

2. Cererea de Prefinantare nu va mai avea atasat Dosarul achizitiei aferent procedurii de atribuire a contractului/contractelor care fac obiectul Cererii de Prefinantare.