Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Modificări la Ghidul solicitantului pentru proiectele de regenerare a comunităţilor defavorizate (Axa prioritară 4, O.S. 4.3)

axa4-1502979785.png

În data de 17 august s-a modificat Ghidul solicitantului pentru proiectele de regenerare fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale finanţate prin Programul Operaţional Regional.

Principalele prevederi se referă la:

• modificarea alocării financiare a apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, conform Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării urbane durabile - Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”;

• revizuirea Anexei 3 - Grila ETF, aferentă apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, prin corectarea punctajelor aferente subcriteriilor (a, b, c) ale criteriului 8.2.1 - Gradul total de îndatorare;

• revizuirea Secţiunii 5.4.2 – Anexele obligatorii la momentul contractării cererii de finanţare, aferentă apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, prin: completarea anexelor obligatorii cu Formularul bugetar „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene” şi Formularul nr. 1 - Fişă de fundamentare, eliminarea menţiunii de la punctul 2 al secţiunii 5.4.2 şi renumerotarea anexelor;

• includerea Anexei Zone urbane marginalizate în cadrul Ghidului specific aferent apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1 şi revizuirea secţiunilor corespunzătoare din Ghidul specific.

Forma consolidată a Ghidului specific poate fi consultată pe website-ul nostru: http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014 – 2020 > Program > Axe > Axa 4 – Dezvoltare urbană, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/, precum şi pe site-ul programului, www.inforegio.ro.