Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Modificarea şi completarea Ordinului nr. 336/128/634/2014 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul apelului 2 de proiecte pentru DMI 3.4

În data de 8 octombrie a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 734 Ordinul pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice nr. 336/128/634/2014 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operaţional regional, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare”, în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” a Programului Operaţional Regional 2007 – 2013.

Ordinul este publicat pe site-ul Agenţiei pentru Dezvoltare Sud Muntenia, dedicat implementării POR 2007 – 2013, regio.adrmuntenia.ro, la secţiunea Clarificări utile, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/ordin_nou_08102014.docx.