Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Modernizarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu prin fonduri Regio

Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Marian Mina, președintele Consiliului Județean Giurgiu, au semnat în data de 22 octombrie contractul de finanțare privind implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu”.

Având ca obiectiv creșterea calității serviciilor medicale oferite, precum și a gradului de accesibilitate a populației la aceste servicii, Consiliul Județean Giurgiu beneficiază de finanțare prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), în cadrul Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1- „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A - Ambulatorii.

Astfel, vor fi realizate investiții constând în dotarea cu echipamente performante a Ambulatoriului, fapt ce va conduce la creșterea calității și eficienței serviciilor furnizate, scăzându-se totodată durata de spitalizare a pacienților internați, a  timpului de diagnosticare și de tratament. Investițiile vizează, de asemenea, modernizarea infrastructurii, lucrările de reabilitare, modernizare și extindere având ca rezultat creșterea performanței energetice a clădirii, precum și îmbunătățirea accesului în incintă a persoanelor cu dizabilități. Ca atare, dotarea și modernizarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, va asigura populației servicii medicale de calitate, în timp ce personalul medical va beneficia de condiții optime de desfășurare a activității.

Proiectul, cu o perioadă de implementare de 50 de luni, începând cu 1 iulie 2018, are un buget a cărui valoare totală este de 10.695.225, 38 lei. Din aceștia, peste 7,4 milioane de lei reprezintă alocarea Fondului European de Dezvoltare Regională, contribuția din bugetul de stat fiind de aproape trei milioane de lei, în timp ce cofinanțarea eligibilă a beneficiarului depășește 213 mii de lei.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.174 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,9 miliarde de lei. La nivelul județului Giurgiu, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 119 aplicații, având o valoare solicitată de peste 799 de milioane de lei. Dintre acestea, prin cele opt proiecte înregistrate la nivelul Axei prioritare 8, sunt solicitate fonduri în valoare de peste 36 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.