Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Ministerul Educaţiei a publicat avizul necesar investiţiilor în creşterea eficienţei energetice a unităţilor de învăţământ, prin POR

axa31b-1493356271.png

Modelul de aviz privind oportunitatea investiţiei, necesar pentru proiectele de creştere a eficienţei energetice în unităţile de învăţământ, finanţate prin Programul Operaţional Regional (POR), este acum disponibil pentru potenţialii beneficiari!

Avizul face parte din documentaţia pentru proiectele ce vizează unităţi de învăţământ, pe care o depun solicitanţii de fonduri europene, odată cu cererea de finanţare. Solicitarea avizului se face la Ministerul Educaţiei Naţionale şi este prevăzută în Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon” a POR 2014-2020, Prioritatea de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor”, operaţiunea B – Clădiri publice.

Formularul a fost publicat de Ministerul Educaţiei Naţionale, la solicitarea Autorităţii de Management a POR, pe site-ul www.edu.ro, la secţiunea Noutăţi, dar poate fi descărcat şi de pe website-ul Agenţiei dedicat implementării POR - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014 – 2020 > Program > Axa 3, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/omen3432din9martie2017avizpi31b.pdf, precum şi pe pagina de internet a programului – www.inforegio.ro