Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Metodologiile de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat Memorandumurile aprobate în şedinţa Guvernului României din data de 23 mai 2022:

•             Memorandumul cu tema: Metodologie de aplicare a formulelor de ajustare, prevăzute Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

•             Memorandumul cu tema: Metodologie privind întocmirea actelor adiționale la contractele de achiziție, prevăzute în Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

Astfel, prin aceste acte normative se reglementează unele măsuri pentru ajustarea prețurilor necesare actualizării costurilor investiției în contractele de achiziție publică/ contractele sectoriale/acordurile-cadru precum și în alte categorii de contracte, respectiv ajustarea devizelor generate de investiții în cadrul contractelor de finanțare care au asigurate resursele financiare parțial sau integral din fonduri externe nerambursabile.

Mai multe detalii despre noile prevederi legale puteți afla accesând link-urile:https://2014-2020.adrmuntenia.ro/documente/static/1252

precum și https://mfe.gov.ro/metodologiile-de-aplicare-a-prevederilor-oug-64-2022/.