Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Măsuri de simplificare a procesului de evaluare procesului de evaluare, selecție și contractare la nivelul POR

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale anunță demararea unei noi serii de măsuri de simplificare a procesului de evaluare, selecție și contractare la nivelul programului.

În acest sens, s-a realizat o schimbare structurală a abordării, pentru a recupera timpul pierdut, a evita riscul de dezangajare și a crește gradul de absorbție a fondurilor europene.

Măsurile propuse acum vor avea ca efecte imediate semnarea de contracte de finanțare de 40 milioane de euro pentru dezvoltarea IMM-urilor și semnarea tuturor proiectelor de finanțare a drumurilor județene, cu o valoare de circa 550 milioane de euro.

Cele cinci soluții propuse se referă la: contractarea înaintea evaluării tehnico-financiare a proiectelor admise în etapa verificării conformității administrative și eligibilității, prelungirea termenului în care beneficiarii publici pot depune documentele privind înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică la un an de la intrarea în vigoare a contractului de finanțare, supracontractarea până la 150% pentru Axa prioritară 4 a POR, verificarea lunară pe bază de eşantion a documentaţiilor de contractare, respectiv verificarea prin eşantion în etapa de contractare a documentelor ce atestă drepturile asupra imobilelor care fac obiectul proiectelor.

Solicitanții care sunt vizați de aceste măsuri au obligația să transmită în maxim un an de la semnarea contractului de finanțare anumite documente actualizate, cerute inițial în etapa de precontractare (ce se derula după evaluarea tehnico-financiară). De asemenea, aceștia vor lansa procedurile de achiziție publică în cadrul proiectelor cu clauză de reziliere (în eventualitatea nesemnării contractului de finanțare).