Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Mănăstirea Argeșului, ctitoria lui Neagoe Basarab, restaurată cu fonduri nerambursabile POR

Joi, 7 decembrie, s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Restaurare, consolidare și punere în valoare a ansamblului Palatului episcopal de la Curtea de Argeș, a clădirilor anexă, a bisericii de lemn `Intrarea în Biserică a Maicii Domnului` a zidului de incintă, a rețelelor exterioare și construire punct de informare”, ce se va implementa în municipiul Curtea de Argeș din județul Argeș.

Arhiepiscopia Argeșului şi Muscelului, în calitate de beneficiar, a obținut finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”. Valoarea totală a cererii de finanțare este de 21.910.156,11 lei, din care 18.623.632,69 lei reprezintă fonduri nerambursabile FEDR, iar 2.848.320,29 lei sunt fonduri din bugetul de stat.

Prin acest proiect, ce are o perioadă de implementare de 39 de luni, după momentul semnării contractului de finanțare, vor fi realizate următoarele tipuri de investiții: restaurarea, protejarea, conservarea și punerea în valoare a ansamblului Mănăstirii Argeșului, prin reamenajarea funcțională a monumentelor istorice Palatul episcopal, paraclisul, biserica de lemn „Intrarea în biserică”, zidul de incintă și a clădirilor anexă, cu scopul de a fi incluse în circuitul turistic; construirea unui punct de informare turistic; dezvoltarea potențialului turistic al municipiului Curtea de Argeș, prin revitalizarea și valorificarea turistică a Mănăstirii Argeșului. După implementarea acestui contract de finanțare se dorește creșterea cu aproximativ 80 de mii a numărului de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu.

Mănăstirea Argeșului a fost ctitorită între anii 1512 și 1517, pe vremea domnitorului Neagoe Basarab, fiind un lăcaș de cult cu o mare încărcătură spirituală și, totodată, un simbol pentru literatura populară a noastră, existența sa fiind legată de una dintre cele mai celebre legende românești, cea a Meșterului Manole.

Aceasta este una dintre cele mai frumoase mănăstiri ortodoxe de la noi din țară, impresionând prin ansamblul arhitectural. Întocmai cum și-a dorit întemeietorul său, Neagoe Basarab, lăcașul de cult de la Curtea de Argeș este o capodoperă a arhitecturii medievale, dar și cea mai valoroasă construcție de arhitectură bisericească din România. Aceasta a fost ridicată pe locul unei vechi mănăstiri ce data din anul 1359 și de-a lungul timpului a fost supusă mai multor lucrări de restaurare.

Mănăstirea este și necropolă regală, aici fiind înmormântați regii și reginele României: Carol I și Elisabeta, Ferdinand și Maria, Carol al II-lea, precum și Ana, soția regelui Mihai I. Totodată, aici se regăsesc moaștele Sfintei Filofteea, părți din moaștele Sfinților Serghie, Vach și a Muceniței Tatiana.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.