Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Mănăstirea Aninoasa, singura cu aspect de fortificaţie din judeţul Argeş, restaurată cu fonduri nerambursabile POR

dsc_0186-1508495796.jpg

Vineri, 20 octombrie, la sediul ADR Sud Muntenia s-a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Eradicare umiditate, amenajare muzeu, restaurare pictură biserică şi paraclis, reparaţii curente, amenajări exterioare”, ce se va implementa în comuna Aninoasa din judeţul Argeş.

Mănăstirea Aninoasa, în calitate de beneficiar, a obţinut finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”. Valoarea totală a cererii de finanţare este de 17.985.622,88 lei, din care 15.287.779,45 lei reprezintă fonduri nerambursabile FEDR, iar 2.338.130,97 lei sunt fonduri din bugetul de stat.

Cu ocazia semnării acestui contract de finanţare, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, dr ing. Liviu Muşat, a declarat următoarele:

„Proiectul pentru care astăzi semnăm contractul de finanţare este unul de suflet atât pentru noi, Agenţia, cât şi pentru mine personal, deoarece Mănăstirea Aninoasa, alături de multe alte lăcaşe de cult din nordul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, a făcut obiectul tezei de doctorat elaborată în domeniul turismului religios. Consider că nu este întâmplător acest moment, dacă ne gândim că paraclisul mănăstirii, care datează din 1773, are, pe lângă hramul Sfântului Gheorghe, hramul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, cel pe care îl sărbătorim săptămâna viitoare, în data de 26 octombrie.”

Prin acest proiect, ce are o perioadă de implementare de 51 de luni, după momentul semnării contractului de finanţare, vor fi realizate următoarele tipuri de investiţii: restaurarea şi consolidarea şi punerea în valoare (valorificarea şi promovarea durabilă) a Mănăstirii Aninoasa; dezvoltarea potenţialului turistic şi impulsionarea dezvoltării comunei Aninoasa, dar şi a judeţului Argeş, respectiv a regiunii Sud Muntenia, prin revitalizarea şi valorificarea turistică a Mănăstirii Aninoasa – obiectiv cu valenţe importante în evoluţia arhitecturii, ca factor decisiv al identităţii culturale naţionale. Activităţile ce vor fi realizate în cadrul proiectului vizează lucrări de eradicare a umidităţii, amenajarea muzeului din incinta ansamblului, restaurarea picturii bisericii şi a paraclisului, reparaţii curente, precum şi amenajări exterioare. După implementarea acestui contract de finanţare se doreşte creşterea cu aproximativ 10 mii a numărului de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu.

Numele Mănăstirii Aninoasa vine de la pădurile de anini sau arini, care împrejmuiau odată pe arii mult mai largi obiectivul de patrimoniu. Mănastirea este un monument istoric şi de arhitectură ce datează din secolul al XVII-lea, fiind ctitoria unui boier din zonă, Tudoran Vlădescu.

Stilul architectonic al ansamblului mănăstiresc este brâncovenesc, cu o incintă dreptunghiulară prevăzută cu turn-clopotniţă, chilii şi paraclis. Biserica mare păstrează picturi ale faimosului artist plastic Pârvu Mutu, cel care a fost supranumit Zugravul.

În zona Argeşului este singura mănăstire cu aspect de fortificaţie, grosimea zidurilor fiind de aproape 2 m, la care se adaugă şi lăţimea contraforturilor. Se spune că în vremurile ei de glorie, Mănăstirea Aninoasa era una dintre cele mai bogat înzestrate aşezăminte de cult din Muntenia, deţinând numeroase herghelii de cai, cirezi de vite, păduri, vii, teren arabil şi numeroase moşii.

La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul primului apel de proiecte deschis pentru Prioritatea de Investiţii 5.1 s-au depus până în prezent 41 de aplicaţi, ce au o valoare totală de aproximativ 440 de milioane de lei, din care potenţialii beneficiari solicită în total fonduri nerambursabile de peste 425 de milioane de lei. Dintre cele 41 de proiecte, până la această dată s-au semnat 6 contracte de finanţare în valoare totală de peste 84 de milioane de lei, din care peste 81 de milioane de lei reprezintă suma solicitată din fondurile FEDR şi de la bugetul de stat.