Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Lista cu cele mai frecvente erori întâlnite în verificarea documentaţiilor de contractare DMI 3.4

În urma verificării la nivelul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a documentaţiilor de contractare aferente Domeniului major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, apelul de proiecte pentru fondurile realocate POR, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013, a fost identificată o listă cu cele mai frecvente erori întâlnite în verificarea documentaţiilor de contractare.

Lista poate fi consultată pe website-ul ADR Sud Muntenia dedicat POR - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea Clarificări utile, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/erorifrecventeindocumentatiiledecontractaredmi34.pdf.