Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Lansare cerere deschisa de proiecte Axa 5, Domeniul 5.1

Pe data de 14 martie 208 s-a lansat cererea deschisa de proiecte pentru Axa prioritara 5 “Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" a REGIO-Programul Operational Regional, Domeniul major de interventie 5.1 - "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe". Cererile de finantare se pot depune continuu, pâna la contractarea integrala a fondurilor alocate.

Proiectele eligibile in cadrul acestui domeniu vizeaza:

 

- restaurarea, protectia si conservarea patrimoniului cultural mondial si modernizarea infrastructurilor conexe;

 

- restaurarea, protectia si conservarea patrimoniului cultural national si modernizarea infrastructurii conexe, cu potential turistic important in vederea introducerii lor in circuitul turistic;

 

- restaurarea, protectia si conservarea patrimoniului cultural din mediul urban.

 

Beneficiarii eligibili in cadrul acestui domeniu major de interventie sunt :

 

- autoritati ale administratiei publice locale

 

- autoritati ale administratiei publice centrale

 

- ONG

 

- unitati de cult

 

- parteneriat intre autoritati ale administratiei publice locale

 

- parteneriat intre autoritati ale administratiei publice locale si autoritatea administratiei publice centrale

 

- parteneriat intre autoritati ale administratiei publice locale sau autoritatea administratiei publice centrale si culte religioase

 

- parteneriat intre autoritati ale administratiei publice locale si ONG.

 

Ghidul solicitantului se afla publicat pe site-ul nostru, sectiunea Programul Operational Regional - Ghidul Solicitantului.