Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Lansare Axa 1, Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor- poli urbani de crestere, D.M.I. 1.1. sub-domeniul "Poli de dezvoltare urbana"

Joi, 20 noiembrie 2008, a fost lansata cererea deschisă de proiecte, cu depunere continuă, pentru Axa 1 a Regio (Programul Operaţional Regional 2007-2013) "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", domeniul major de intervenţie 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urbană", sub-domeniul "Poli de dezvoltare urbană".
Aceasta cerere deschisa se adresează celor 13 oraşe/municipii desemnate ca poli de dezvoltare urbană prin H.G. nr.998/2008 pentru desemnarea polilor de creştere şi a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:  Arad, Baia Mare, Bacău, Brăila, Galaţi, Deva, Oradea, Piteşti, Râmnicu-Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava şi Târgu Mureş.
În cadrul acestui sub-domeniu, vor putea primi finantare, pe baza planurilor integrate de dezvoltare urbanã, proiectele care vizeazã:
- reabilitarea infrastructurii urbane si îmbunãtãtirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban (infrastructura publicã urbanã, transport si mobilitatea populatiei, patrimoniu cultural mondial (UNESCO), national si local, din mediul urban);
- dezvoltarea durabilã a mediului de afaceri; 
-  reabilitarea infrastructurii sociale.


Solicitanti eligibili in cadrul acestui sub-domeniu pot fi:
- unitatile administrativ teritoriale din mediul urban (respectiv cele 13  orase/municipii), reprezentate de autoritatile administratiei publice locale;
- asociatii de dezvoltare intercomunitara
- parteneriate intre unitatile administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale) desemnate ca poli de dezvoltare urbana si judet.

Mentionam faptul ca depunerea Planurilor integrate de dezvoltare urbana si a cererilor de finantare pentru proiectele prin care se vor implementa aceste planuri se poate face incepand cu 2 decembrie 2008.
Ghidul solicitantului pentru aceasta cerere deschisa este disponibil pe site-ul nostru, sectiunea Programului Operational Regional/Ghidul solicitantului sau pe site-ul www.inforegio.ro.

Pentru regiunea noastra, alocarea financiarã orientativã disponibilã pentru aceastã primã cerere de proiecte este de 38,80 milioane Euro.