Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Lansare Axa 1 domeniul major de intervenţie 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urbană-, sub-domeniul "Poli de creştere-.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a lansat pe 8 decembrie 2008 cererea deschisă de proiecte pentru Axa 1 a Regio-Programul Operaţional Regional "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", domeniul major de intervenţie 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urbană", sub-domeniul "Poli de creştere".
În cadrul acestui sub-domeniu, vor putea primi finanţare, pe baza planurilor integrate de dezvoltare urbană, proiectele care vizează:
  • - reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban (infrastructura publică urbană, transport şi mobilitatea populaţiei, patrimoniul cultural mondial (UNESCO), naţional şi local din mediul urban);
    -dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;
  • -reabilitarea infrastructurii sociale.
Alocarea financiară orientativă disponibilă pentru polul de creştere Ploiesti, desemnat conform H.G. nr.998/2008 pentru perioada 2007-2013 este de 97,00 milioane euro (FEDR 79,53 mil.euro).
Solicitanţi eligibili în cadrul acestui sub-domeniu de intervenţie sunt :
·        autorităţile publice locale la nivel judeţean sau din mediul urban,
·        asociaţii pentru dezvoltare intercomunitară,
·        parteneriate între unităţile administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale)

Perioada orientativa pentru depunerea de proiecte finantabile in cadrul POR este pana in 2012.

Ghidul solicitantului este disponibil pe site-ul nostru, sectiunea Programul Operational Regional/Ghidul solicitantului.