Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Investiții Regio pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din municipiul Fetești

Joi, 4 martie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia și Laurențiu-Georgică Șonchereche, primarul municipiului Fetești, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Creșterea nivelului educațional prin reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale Aurel Vlaicu și a spațiilor publice urbane în Municipiul Fetești”.

 Municipiul Fetești a primit finanțare din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 - „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b - „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1- „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România”.

Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea calității vieții populației în municipiul Fetești din județul Ialomița prin reabilitatea și modernizarea clădirilor școlii și grădiniței din cadrul Școlii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” și a două străzi urbane. Proiectul va fi realizat în 59 de luni, în perioada 1 august 2018 – 30 iunie 2023 și are un buget cu o valoare totală de 11.852.647,10 lei, din care peste zece milioane de lei reprezintă finanțarea din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 1,53 milioane de lei este suma primită de la Bugetul Național, iar peste 300 de mii de lei este contribuția beneficiarului.

Până la această dată, în cadrul priorității de investiții 13.1, unde au putut fi depuse proiecte revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate, inclusiv pe apelul dedicat Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), s-au transmis 38 de aplicații în valoare totală de 710,53 milioane de lei, ce au solicitat 658,77 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 25 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 469,53 de milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 450,93 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost transmise până acum 2.087 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,41 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,33 miliarde de lei. Pentru 801 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 8,35 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 7,1 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Ialomița au transmis 134 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de 1,62 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de 1,24 miliarde de lei. Pentru 54 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de peste 653 de milioane de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare de aproximativ 591 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.