Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Investiții Regio pentru mobilitate urbană și revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunea Sud Muntenia

La sfârșitul lunii februarie, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia a semnat patru contracte de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 pentru investiții în mobilitatea urbană a zonei funcționale a orașului Pucioasa, județul Dâmbovița și revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din orașele Topoloveni, județul Argeș și Răcari, județul Dâmbovița.

Orașul Pucioasa a primit finanțare Regio pentru proiectul „Reducerea emisiilor de carbon în orașul Pucioasa și în zonele funcționale ale acestuia”, în cadrul Axei prioritare 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 4e - „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 3.2 - „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. Obiectivul general al proiectului al cărui beneficiar este parteneriatul dintre orașul Pucioasa (lider) și comunele Bezdead, Moțăieni, Brănești, Glodeni și Vârfuri din județul Dâmbovița îl constituie reducerea emisiilor de carbon din arealul menționat prin construirea unei autobaze în orașul Pucioasa, formată din sediu, copertină metalică, depou cu stații de încărcare pentru autobuzele electrice, împrejmuirea terenului și amenajări exterioare, precum și achiziționarea a cinci autobuze electrice, modernizarea unei zone pietonale (promenada Piață) în orașul Pucioasa, reabilitarea DJ 710 în orașul Pucioasa pe o lungime de 2.301 metri, reabilitarea DJ 710A în orașul Pucioasa pe o lungime de 1.042 metri, reabilitarea DJ 712 în orașul Pucioasa pe o lungime de 424 metri, achiziționarea a cinci stații cu încărcare lentă și a două stații cu încărcare rapidă și crearea unui sistem de management informatizat pentru transportul public. Durata de implementare a proiectului va fi de 80 de luni, în perioada cuprinsă între 1 mai 2017 și 31 decembrie 2023, iar bugetul are o valoare totală de 26.467.089,53 lei, din care peste 20 de milioane de lei reprezintă finanțarea din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 3,08 milioane de lei este suma primită de la Bugetul Național, iar 3,18 milioane de lei este contribuția beneficiarului.

Celelalte contracte de finanțare POR s-au semnat în cadrul Axei prioritare 13 - „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b - „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 - „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România”.

Prin contractul semnat pentru proiectul „Dezvoltare durabilă și creșterea calității vieții în orașul Topoloveni prin abordarea integrată a măsurilor de regenerare urbană”, Primăria Orașului Topoloveni din județul Argeș urmărește asigurarea dezvoltării urbane și creșterea calității vieții locuitorilor din orașul Topoloveni prin construirea a șapte clădiri cu 96 de locuințe sociale și modernizarea infrastructurii străzilor „Visarion Sachelarie” și „Livezilor”. Implementarea proiectului se va face în 62 de luni, în perioada 1 august 2018 – 30 septembrie 2023, iar valoarea totală a bugetului este de 24.640.921,95 lei, din care 19,79 milioane de lei reprezintă finanțarea din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, peste trei milioane de lei este suma primită de la Bugetul Național, iar 1,82 milioane de lei este contribuția beneficiarului.

Orașul Răcari din județul Dâmbovița este beneficiarul a două contracte de finanțare POR în cadrul Axei 13, pentru proiectele complementare „Proiect Integrat de Regenerare Urbană Nord” și „Proiect Integrat de Regenerare Urbană Sud”, ce urmăresc revitalizarea fizică, economică și socială a unor comunități marginalizate din localitate.

Prin primul proiect, în zona de nord a orașului Răcari va fi reabilitată, extinsă, modernizată și echipată Școala Gimnazială Colacu, vor fi reabilitați 11,983 km de străzi cărora le va fi realizat sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale, vor fi construite un centru cultural în satul Colacu, un centru cultural și o bază sportivă în satul Stănești, respectiv o bază sportivă în satul Colacu și va fi amenajat un parc în satul Săbiești. Durata de implementare este de 96 de luni, în perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2023 și are o valoare totală a bugetului este de 25.172.957,06 lei, din care 19,78 milioane de lei reprezintă finanțarea din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, peste trei milioane de lei este suma primită de la Bugetul Național, iar 2,37 milioane de lei este contribuția beneficiarului.

Al doilea proiect pentru care Primăria Orașului Răcari a primit finanțare Regio, „Proiect Integrat de Regenerare Urbană Sud”, propune reabilitarea, extinderea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Răcari, reabilitarea a 6,296 km de străzi și realizarea sistemului lor de colectare și evacuare a apelor pluviale, precum și amenajarea unei baze sportive și a unui parc în orașul Răcari. Implementarea proiectului se va realiza în 97 de luni, în perioada cuprinsă între 1 decembrie 2015 și 31 decembrie 2023 și bugetul are o valoare totală de 25.479.414,78 lei, din care 19,37 milioane de lei reprezintă finanțarea din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, aproape trei milioane de lei este suma primită de la Bugetul Național, iar 3,14 milioane de lei este contribuția orașului Răcari.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost transmise până acum 2.087 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,4 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,33 miliarde de lei. Pentru 804 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 8,37 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 7,12 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.