Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Investiții Regio pentru iluminatul public și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din județul Prahova

La sfârșitul săptămânii trecute, Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, a semnat două contracte de finanțare din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 ai căror beneficiari sunt municipiul Câmpina, respectiv orașul Boldești-Scăeni din județul Prahova.

„Reabilitare, Modernizare, Extindere Sistem de iluminat public în municipiul Câmpina” este proiectul pentru care municipiul Câmpina a primit fonduri Regio 2014-2020 în cadrul Axei prioritare 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea C – Iluminat public. Obiectivul general al proiectului este creșterea calității vieții în municipiul Câmpina prin reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal, astfel încât acesta să asigure satisfacerea integrală a necesităților orașului și locuitorilor săi, în condiții de maximă eficiență din punct de vedere al consumului de resurse, și cu rezultate benefice în privința costurilor acestor utilități pentru populație și municipalitate. De asemenea, lucrările desfășurate în cadrul investiției vor conduce la ameliorarea securității, siguranței și confortului cetățenilor pe timp de noapte, la diminuarea poluării luminoase și la o mai bună protecție a mediului prin folosirea materialelor ecologice. Finalul investiției va aduce municipiului Câmpina 28,81 km de sistem de iluminat public creat, modernizat, extins sau reîntregit, alimentat din 64 de surse de energie regenerabilă. Durata de implementare a proiectului este de 46 de luni, în perioada 1 mai 2018 – 28 februarie 2022, iar bugetul are o valoare totală de 7.683.934,09 lei, din care aproape 6,5 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 994 de mii de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar peste 190 de mii de lei reprezintă contribuția municipalității câmpinene.

Primăria orașului Boldești-Scăeni a contractat fonduri nerambursabile Regio pentru proiectul „Îmbunătățirea serviciilor educaționale, cultural-recreative și a spațiilor publice urbane din Orașul Boldești-Scăeni”, finanțat din POR 2014-2020, Axa prioritară 13 - „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b - „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 - „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România”. Primăria Orașului Boldești-Scăeni și-a propus să utilizeze fondurile Regio pentru îmbunătățirea calității vieții populației din localitate, prin dezvoltarea, diversificarea și creșterea gradului de accesibilitate la serviciile sociale, educaționale, culturale și recreative prestate la nivel urban, inclusiv pentru grupurile vulnerabile, precum și prin îmbunătățirea calității spațiilor publice urbane, prin investiții în infrastructura rutieră și pietonală. Astfel, în cadrul proiectului vor fi construite și dotate opt săli de clasă și un spațiu pentru servirea mesei la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” din orașul Boldești-Scăeni, va fi realizat un centru multifuncțional cultural-educațional în Boldești-Scăeni ce va conduce la creșterea nivelului de educație și de socializare a cetățenilor și la oferirea unor posibilități de petrecere a timpului liber de calitate pentru toate categoriile de vârstă. De asemenea, vor fi construite trotuare și piste de biciclete pe Șoseaua Ploiești-Văleni (DN 1A), trotuare pe strada Monumentului din Boldești-Scăeni și va fi modernizată strada Liceului, toate acestea în vederea îmbunătățirii calității și aspectului infrastructurii publice urbane și îmbunătățirii accesibilității, atractivității și calității mediului urban. La finalul investiției, locuitorii orașului Boldești-Scăeni vor beneficia de peste 14 ha de spațiu deschis creat sau reabilitat și vor avea două clădiri publice construite și modernizate. Durata de implementare a proiectului este de 93 de luni, în perioada 20 aprilie 2016 – 1 decembrie 2023, bugetul având o valoare totală de 14.656.321,73 lei, din care aproape 10,17 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 1,56 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar peste 2,93 milioane de lei reprezintă contribuția beneficiarului.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost transmise până acum 2.097 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,43 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,34 miliarde de lei. Pentru 812 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 8,47 miliarde de lei, cu fonduri nerambursabile solicitate în cuantum de peste 7,2 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Prahova au transmis 556 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de aproape 5,58 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de 3,83 miliarde de lei. Pentru 203 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de 1,84 miliarde de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare aproximativ 1,55 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.