Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Întâlnirea de lucru privind procesul de negociere a alocărilor financiare din POR pentru dezvoltarea urbană în Sud Muntenia

dsc_0088-1502978043.jpg

Joi, 17 august, ADR Sud Muntenia a organizat la sediul Agenţiei din Călăraşi, o întâlnire de lucru cu reprezentanţii municipiilor de judeţ din regiunea noastră, ce a avut ca temă principală de discuţie procesul de negociere a alocărilor financiare nerambursabile disponibile prin Axa prioritară 4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile” aferentă Programului Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020.

Prin Axa prioritară 4, regiunii Sud Muntenia îi sunt alocate fonduri nerambursabile de 201,09 milioane de euro, ce pot fi accesate prin intermediul strategiilor integrate de dezvoltare urbană, pentru identificarea şi analizarea nevoilor şi a provocărilor economice, sociale, climatice, demografice şi de mediu din localităţile urbane. Repartizarea alocării financiare în cadrul celor 5 obiective specifice se prezintă astfel: pentru mobilitatea urbană (O.S. 4.1) – 163,33 milioane de euro, pentru revitalizarea urbană (O.S. 4.2) – 18,15 milioane de euro, pentru regenerarea comunităţilor defavorizate (O.S. 4.3) – 8,53 milioane de euro, pentru infrastructura educaţională – creşe şi grădiniţe (O.S. 4.4) – 3,73 milioane de euro, pentru infrastructura educaţională – licee tehnologice şi şcoli profesionale (O.S. 4.5) - 1,79 milioane de euro.

Cu această ocazie, potenţialii beneficiari – municipiile reşedinţă de judeţ din Sud Muntenia - au purtat discuţii şi au analizat împreună posibilităţile de investiţii pe care le pot realiza în localităţile lor, având ca un prim rezultat negocierea, de principiu, a alocărilor financiare pentru fiecare Obiectiv specific, în funcţie de domeniile pe care intenţionează să le dezvolte. Negocierea s-a făcut ţinând cont de condiţia ca fiecare municipiu să menţină alocări financiare pentru minimum două Obiective specifice, din care, obligatoriu, pentru Obiectivul Specific 4.1, respectând totodată alocările financiare regionale totale pe fiecare Obiectiv specific. În urma procesului de negociere va fi încheiat un protocol cu noile alocări financiare stabilite de cele şapte municipii reşedinţă de judeţ din Sud Muntenia.

Reamintim că odată cu lansarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile aferent Axei prioritare 4, s-a stabilit că în perioada 20 februarie – 31 octombrie a.c. municipiile reşedinţă de judeţ pot depune Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană şi Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă. Principiul conform căruia se vor realiza verificarea şi evaluarea documentelor strategice este „primul depus, primul evaluat”.

Informaţii despre implementarea dezvoltării urbane durabile în regiunea Sud Muntenia pot fi consultate pe website-ul Agenţiei, dedicat implementării POR 2014 - 2020, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/.