Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Întâlnirea anuală a membrilor Reţelei REGIO Sud Muntenia

2-1401199281.jpg

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat în data de 27 mai, la Călăraşi, cea de-a şasea ediţie a Întâlnirii anuale a Reţelei de Informare REGIO Sud Muntenia. În cadrul acestui eveniment au fost prezentate stadiul de implementare a Programului Operaţional Regional (POR) 2007 – 2013 la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, precum şi cele mai utile instrumente de comunicare şi promovare a rezultatelor proiectelor finanţate prin Regio. Totodată, cu această ocazie au fost prezentate şi oportunităţile de finanţare din POR 2014 – 2020. Din partea ADR Sud Muntenia, în calitate de coordonator al Reţelei Regio a participat directorul Agenţiei, Liviu Muşat, alături de directorul adjunct Direcţia Organism Intermediar POR, Mariana Vişan, directorul adjunct Direcţia Dezvoltare şi Comunicare, Daniela Traian, şi şef Serviciu Comunicare, Cristina Radu.

În deschiderea evenimentului, Liviu Muşat, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a menţionat că Reţeaua de informare Regio a fost iniţiată în anul 2008 şi, începând din 2009, anual la sediul Agenţiei au fost organizate întâlniri ale membrilor reţelei în care au fost discutate oportunităţi de finanţare şi s-au diseminat rezultatele implementării proiectelor depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia în cadrul POR 2007 – 2013. Până în prezent, Reţeaua Regio include 90 de membri, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai direcţiilor deconcentrate, ai organizaţiilor non-guvernamentale, ai Organismelor Intermediare, ai camerelor de comerţ, ai instituţiilor academice şi ai asociaţiilor profesionale. În ultimul an au fost transmise peste 100 de informări despre stadiul implementării POR 2007 – 2013, participările la evenimentele la care Agenţia a fost partener, precum şi despre activităţile de informare şi promovare a programului organizate la nivelul ADR Sud Muntenia. În continuare, Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia, a mulţumit membrilor reţelei de informare, afirmând: „Apreciez modul în care v-aţi implicat în derularea Programului Operaţional Regional, în calitate de multiplicatori de informaţie, dar şi de beneficiari de finanţare Regio şi îmi exprim speranţa ca ultimul trimestru al acestui an să fie orizontul de timp în care vom lansa primele axe din viitorul Program Operaţional Regional 2014 – 2020”.

Un alt subiect discutat în cadrul întâlnirii a vizat prezentarea unor exemple de proiecte de succes derulate cu finanţare europeană nerambursabilă în judeţele Argeş (reabilitarea Colegiului Pedagogic „Carol I” din Câmpulung Muscel şi modernizarea podului de pe râul Argeşel din Mioveni), Călăraşi (proiectele implementate de Primăria Municipiului Călăraşi – reabilitarea centrului de zi pentru persoane cu handicap şi reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţe din municipiul Călăraşi, în calitate de prim beneficiar care a depus proiect în cadrul DMI 1.2 – „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, atât la nivelul regiunii Sud Muntenia cât şi la nivel naţional; cele trei proiecte implementate de Consiliul Judeţen Călăraşi în domeniul infrastructurii rutiere şi proiectul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi), Giurgiu (cele şapte proiecte implementate cu fonduri Regio în perioada 2007 - 2013) şi Ialomiţa (două proiecte de infrastructură socială – Centrul de îngrijire şi asistenţă din Slobozia şi Centrul de recuperare şi reabilitare neuro-psihică pentru adulţi de la Movila).

În ultima parte a evenimentului destinat membrilor Reţelei Regio s-au purtat discuţii despre Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014 – 2020, şi a fost prezentată succint prima versiune de lucru a documentului consultativ al Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Întâlnirea anuală, la care au participat aproximativ 50 de persoane, a fost organizată cu sprijinul Axei prioritare 6 „Asistenţă tehnică”, finanţată din REGIO, aceasta având scopul de a disemina rezultatele implementării Programului Operaţional Regional, precum şi de a facilita un schimb de experienţă între membrii Reţelei de Informare Regio Sud Muntenia.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.