Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Întâlnirea anuală a membrilor Reţelei REGIO Sud Muntenia

dsc_0402-1476193227.jpg

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat, în data de 11 octombrie, la Călăraşi, prima Întâlnire anuală a Reţelei de Informare REGIO Sud Muntenia în contextul perioadei de programare 2014 - 2020.

În cadrul acestui eveniment au fost prezentate oportunităţile de finanţare şi condiţiile de accesare a fondurilor nerambursabile europene alocate Sud Munteniei prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, cu accent pe liniile de finanţare lansate până în prezent.

Totodată, în cadrul acestei întâlniri a membrilor Reţelei REGIO au fost prezentate cele mai utile şi de impact instrumente de comunicare utilizate de Agenţie în vederea promovării Programului Operaţional Regional în Sud Muntenia, atât pentru perioada de programare 2007 – 2013, cât şi pentru actualul exerciţiu financiar, 2014 - 2020.

Cu această ocazie s-au purtat discuţii libere privind aşteptările, precum şi propunerile comunicatorilor REGIO pentru consolidarea Reţelei de informare şi pentru îmbunătăţirea metodelor de comunicare în contextul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020.

Întâlnirea anuală, la care au participat peste 30 de persoane, a fost organizată cu sprijinul Axei prioritare 12 „Asistenţă tehnică”, finanţată din Regio 2014 - 2020, aceasta având scopul de a disemina oportunităţile de finanţare ale Programului Operaţional Regional, precum şi de a facilita un schimb de experienţă între membrii Reţelei de Informare REGIO Sud Muntenia.         

 Până în prezent, Reţeaua REGIO este constituită din aproximativ 80 de membri, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai direcţiilor deconcentrate, ai organizaţiilor non-guvernamentale, ai Organismelor Intermediare, ai Camerelor de comerţ, ai instituţiilor academice şi ai asociaţiilor profesionale.

 

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio 2014 - 2020 şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.